Loading

Svenska Non-Stop Förberedande kurs för högskolestudenter

Hanna Husu - Aalto-yliopisto

Tarja Palosaari - Lahden AMK

Joni Sallila - Tampereen AMK

Riina Uusikulku - Helsingin yliopisto

Svenska Nonstop on ruotsin valmentava kurssi B1 miinus -tasolla. Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat kerrata ruotsia ennen tutkintoon kuuluvaa kurssia.

Kurssin sisältöjä voi opiskella ilman opettajan ohjausta ympäri vuoden. Opiskelija voi hypätä mukaan kurssille silloin, kun hänelle parhaiten sopii ja opiskella tehtäviä omaan tahtiinsa.

HITTA RÄTT I DJUNGELN

Opiskelijalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli omasta oppimisestaan.

Eriväriset Nonstop-makeiset kuvaavat tarjolla olevia vaihtoehtoisia teemoja. Kaikkiaan valittavana on 15 teemaa, joista opiskelija kokoaa omiin tarpeisiinsa sekä sisällöllisesti että laajuudeltaan mielekkäimmän kokonaisuuden.

HÅLL KOLL PÅ DITT SPELANDE

Kurssilla opiskelija harjoittelee työelämään liittyvää sanastoa ja fraaseja erilaisten pelillisten tehtävätyyppien avulla.

Tehtävät etenevät helpommista vaikeampiin. Jokainen tehtävä on itsekorjautuva ja tehtävän tehtyään opiskelija saa välittömästi kannustavaa palautetta, miten tehtävä sujui.

Ge oss feedback!

1 ) Oppimisalusta Tabula

https://tabula.tamk.fi/course/view.php?id=12447

2) Kommentoi Flingassa olevia kysymyksiä.

edu.flinga.fi

Access Code:

ER7QPJH

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.