Astronomi -ett himla stort område-

Områdets innehåll; Vi ska läsa bokens texter, se några filmer och göra några experiment/modeller. Vi ska också göra en egen faktasökning om ett givet ämne.

Redovisning av området sker genom en videopresentation i Spark Video, där du ska ha med tre olika delar. Presentationen bedöms utifrån kvalité och innehåll i förhållande till kunskapskraven.

Du har fyra tisdagar på dig - inklusive filmer och lärarpresentationer. Du är klar när jag (Catharina) bekräftat att jag fått och kan se din färdiga presentation.

Presentationen ska ha tre delar, där del 1 är en sammanfattning av bokens text. Med hjälp av bilder från boken som du fotograferar av och egen text eller tal ska sammanfattningen besvara tre frågeställningar.

Fråga 1 är; att förklara hur dag, natt, tidszoner och årstider uppkommer - alltså förklara hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.

Fråga 2 är; att berätta hur månen lyser, vad som menas med månens faser och vad en månförmörkelse är

Fråga 3 är; vilken är vår närmaste stjärna och vad består en stjärna av, vad är Vintergatan och Andromedagalaxen för något och hur kan man navigera med hjälp av stjärnor?

Del 2 i presentationen ska innehålla två korta filmer där du visar och berättar om;

en egenhändigt tillverkad modell av vårt solsystem, där du berättar vilka planeter som ingår och minst två fakta om varje planet.

ett enkelt solur och hur det fungerar - antingen ett du gör själv eller med hjälp av någonting på skolgården (ex. stolpe till basketkorg)

I del 3 ska du söka fakta om människan i rymden. Du ska besvara följande frågor;

  1. Vad var Sputnik och Apollo? Varför jobbade man inte tillsammans? Hur gör man nu med samarbete kring rymdfärder?
  2. Berätta kort om Jurji Gagarin, Neil Armstrong och Christer Fuglesang. Du ska ha med födelseår, nationalitet och vad de gjort i rymden.
  3. Vad är en satellit och vad kan den användas till?

Du kan söka svaren/fakta på internet eller i böcker, du kan välja artiklar, faktatexter, filmer, presentationer eller annan användbar källa. Glöm inte att berätta varifrån du hämtat din fakta (tydliga källhänvisningar) och en kort kommentar om vad som var bra och dåligt med dina olika källor.

Sist men inte minst ska du argumentera kring rymdresor. Du ska ge ett argument för rymdresor, ett som är emot rymdresor och slutligen ska du tala om vad du tycker om rymdresor med ett förklarande argument.

  1. Du loggar in på Adobe Spark med: catharina.eriksson och lösen: Sparkling2
  2. Döp alltid presentationen till ditt namn och aktuellt datum, jag kollar varje onsdag hur långt du kommit.
  3. Planera och förbered innehållet (skriv kort manus) innan du filmar, så vi kan turas om med paddorna.
  4. Behöver du hjälp att filma - be en vuxen så kompisar kan jobba i fred.
  5. Se till att vara klar i tid!! Filmen är ditt "prov" på området, missa det inte.

Credits:

Created with images by Steve A Hill - "Jupiter" • WikiImages - "horsehead nebula dark nebula constellation" • Steve A Hill - "Saturn" • brian207 - "sundial normanby hall country park" • PIRO4D - "astronomy forward space travel"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.