Loading

Brahetrolleborg Game Fair 2019 I weekenden blev den første udgave af Brahetrolleborg Game Fair afholdt på Fyn. Danmarks Jægerforbund var repræsenteret med jægere fra kreds 5 og Bliv NaturligVis, ligesom festivalen dannede rammen om FM i både jagtsti og jagtbue. Se billeder fra festivalen her.

I løbet af weekenden besøgte ca. 17.000 jægere og ikke-jægere fra ind- og udland Brahetrolleborg Game Fair, og der var fra arrangørernes side lagt op til oplevelser for alle, med både hundeopvisninger, falkeshow, bueskydning fra hesteryg og debatter om bl.a. skarv og sæl.

Opvisning med Raniero Testa.

Den hurtige italiener har, med 13 lerduer på kun 1,6 sekunder, verdensrekorden i hurtig skydning.

Stor opbakning fra lokale medlemmer

Fra Jægerforbundets side havde de lokale medlemmer fra kreds 5 lagt et stort arbejde i at planlægge en række spændende aktiviteter, og de besøgende kunne derfor både prøve kræfter med bueskydning og lasersport, teste deres viden på en natursti, se en konservator i arbejde eller snakke med de lokale repræsentanter.

Falkeopvisning med Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen var den første til at nedlægge et stykke vildt med falk, da falkejagt igen blev tilladt i Danmark. På festivalen demonstrerede han rovfuglens hurtighed og evne til at fange bytte.

Jagt og natur i børnehøjde

Udover kreds 5 havde også de lokale naturformidlere fra Bliv NaturligVis planlagt et spændende program med aktiviteter for både børn og voksne. Her kunne interesserede gæster blandt andet følge med, når naturvejlederen forlagde kronvildt – og smage på det efterfølgende – eller smide snøren i en af godsets søer.

Forlægning af kronvildt

Alle tre dage forlagde naturvejlederen et stykke kronvildt, som efterfølgende blev lavet til smagsprøver.

Efter forlægningen blev resterne af krondyrene brugt til at fortælle de besøgende om dyrets anatomi.

Ved søen kunne børnene prøve at fiske efter ørreder og skaller med hjælp fra Odense Sportsfisker Klub.

Skydedemo med George Digweed

Den dygtige englænder har, med 130 yards, verdensrekorden i længste skud til en lerdue.

FM i både Jagtsti og Jagtbue

Godsets omgivelser lagde også skove og marker til hele to forbundsmesterskaber: FM i Jagtbue og FM i Jagtsti.

FM i Jagtsti

Til FM i Jagtsti konkurrerede deltagerne i alt fra vildt- og plantekendskab til afstandsbedømmelse og skydning.

FM i Jagtbue

Til FM i Jagtbue konkurrerede deltagerne i skydning med jagtbue til forskellige jagtrelaterede mål.

Brahetrolleborg Game Fair vender tilbage i 2021

Du kan allerede nu begynde at glæde dig, for da festivalen lukkede søndag aften, offentliggjorde arrangørerne, at Brahetrolleborg Game Fair vender tilbage i 2021.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.