Loading

Bezoek ons op Bakkersvak Stand F126

PER 1 JANUARI 2018 IS DE EVERBAKE GROUP LEVERANCIER VAN HEUFT OVENS EN ICECOOL VOOR NEDERLAND. BAKKERSVAK 2018 IS VOOR EVERBAKE EEN UITGELEZEN KANS OM DEZE NIEUWE MERKEN BIJ HAAR KLANTEN EN DE OVERIGE BEZOEKERS ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN. PETER EVERSDIJK, DIRECTEUR EVERBAKE GROUP: “WE HEBBEN GEKOZEN VOOR EEN STAND DIE GRENST AAN DE STAND VAN HEUFT EN ICECOOL. ZO KUNNEN DE BEZOEKERS DE VERBLUFFENDE BAKRESULTATEN ZIEN EN PROEVEN VAN DE PRODUCTEN DIE GEBAKKEN WORDEN IN DE ALLERNIEUWSTE OLIE-ROTATIEOVEN VAN HEUFT.”

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.