John Korsten abstracten & Mixmedia scHilderijen

Mijn "passie" voor kleuren, maar vooral het combineren ervan heb ik zo'n 30 jaar "kwijt" gekund in de modewereld, waar ik bij het ontwerpen van exclusieve damesmode gebruik maakte van prachtige materialen, waaronder zijden stoffen in meer dan 140 kleuren die werden verwerkt in driedelige ensembles. Nu tracht ik de rijke vormen en kleuren in evenwicht te brengen in mijn schilderijen en daarmee een verhaal te kunnen vertellen.

700 x 400
700 x 400
700 x 400
700 x 400
700 x 400
700 x 400
700 x 400
700 x 400
700 x 400

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.