Making things happen Kreativ, initiativtagande och drivande

Jag ser möjligheter, är nyfiken och är hela tiden på jakt efter förbättringsmöjligheter. Digitalisering, kundinsikter och att ta initiativ till nya lösningar ligger mig varmt om hjärtat. Jag stimuleras och utvecklas av att arbeta i team med olika människor som har andra erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.

Life-long learning

Jag leder, utvecklar och genomför.

Mycket på gång och många bollar i luften, då trivs jag!
Struktur under ostrukturerade förhållanden

...och ibland stannar jag upp, betraktar och bara njuter.

Food for thought.

Nya metoder och verktyg är jag oftast bland de första att testa. 3D-print var riktigt nytt när jag testade det första gången år 2010. Bland annat tog vi fram ett flygplan med vingspann på 1,3 meter och en bilmodell.

Samarbete bygger på förtroende och vilja att utvecklas tillsammans. Insikt och kompetens är verktygen för att få ihop alla, ibland spretiga, ideér och önskemål.

Instant fast failure, prototypa och utveckla iterativt har jag alltid gjort. Prova, se, ändra och prova igen. Repeat!

Utveckling och digitalisering är två intressen jag har. Förändringsvillig, omvärldsspanande och nyhetshungrig. Jag gillar att testa utan att alltid veta hur resultatet blir eller om det ens blir något. Som ett chip i handen, NTAG216 heter det. Utveckling måste ha högsta prioritet, alltid!

Sharing is caring! Att dela med mig av kunskap, upplevelser och erfarenheter är självklart. Till exempel så föll svenska semlor en skeptisk irländare på läppen.

Koppla samman människor är också viktigt: Bra folk ska känna varandra!

Deadlines, live, härochnu är begrepp jag älskar och den vardag som jag trivs i. Things happen, deal with them!

Native, content marketing, print och influencers. Kunderna finns och kommunicerar på olika sätt vilket som är bäst beror på många saker. Jag är van att förstå kunder och hitta vägar att kommunicera.

Jag heter Mikael Tamme, jag får saker att hända. Hör av dig och berätta vad du behöver få gjort. Du hittar mig här: @mtamme, se.linkedin.com/in/mikaeltamme, mikaeltamme@gmail.com och på 072-1682010

All photos by Mikael Tamme

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.