MOBIELE GAME IKEA VOOR GOEDE DOEL

Ikea lanceert een mobiele game ter promotie van het laten spelen en sporten van kinderen overal ter wereld: Hopp. Onder de slogan ‘Let’s Play for Change’ ontwikkelde de woongigant deze mobiele game gericht op kinderen.

De jonge spelers kunnen met het spel een virtuele wereld creëren en zich bewegen door een ruimte waarin ze obstakels die het ‘spelen’ tegengaan elimineren.

Het idee van het spel is dat hoe beter je speelt, hoe mooier de virtuele werelden worden. Precies dát wat de campagne ‘Let’s Play for Change’ probeert te promoten. Het spel is te spelen tot 24 december, en ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling door sporten en buiten spelen. Naast het spel doneert Ikea ook 1,10 dollar voor ieder verkocht speelgoed, kinderboek en andere verwante kinderproducten uit hun assortiment. De opbrengst gaat naar partners als UNICEF, War Child en Save the Children.

Created By
Job Hazendonk
Appreciate

Credits:

All rights owned by Ikea

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.