Loading

Посилення голосу представників громадянського суспільства

«Громадянське суспільство має чинити тиск, який спонукатиме до реалізації реформ» - Олег Рибачук, засновник Центру.UA

Передача навичок

Команда DRI проводить з представникам громадянського суспільства цілу низку воркшопів і шкіл, покликаних сформувати у місцевих активістів знання та вміння, відстежувати реформи та звітувати про них, здійснювати ефективні інформаційно-роз’яснювальні кампанії та адвокаційну діяльність, і таким чином підвищувати рівень обізнаності місцевої громади щодо реформ та місцевої демократії та просувати бажані реформи.

Обмін знаннями та навичками з молодими актівістами проходить у формі воркшопів та DRI шкіл, наприклад, «Школи молодих лідерів» і «Школи майбутнього державного службовця».

Завдяки такому підходу команда DRI спочатку забезпечиє учасників інструментами, а потім допомагає їм розробити та імплементувати з допомогою DRI власні ініціативи.

«Після роботи над нашими власними ініціативами я став набагато краще розуміти, як вирішувати проблеми нашої громади та як залучати органи влади та місцеву громаду до їхнього вирішення» - учасник «DRI Школи молодих лідерів» у Вінницькій області.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.