Janka Laurova, svadobna fotografka Cennik 2017

Pre detaily a konkretizáciu uprednostňujem osobné stretnutie, rovnako ma môžete kontaktovať e-mailom: info@jankalaurova.sk, alebo na tel. čísle 0905 318 573

550 €

 • prípravy nevesty/ženícha, sobáš, portrétne fotografovanie, skupinové fotografovanie, dokument, dekoračné foto (detaily kvetov, výzdoby...), prvý tanec, hostina, zábava, odčepčenie cca do 01.00 hod.
 • min 400 upravených fotografií v digitálnej forme na USB kľúči (30 portrétnych fotografií, cca 370 reportážnych fotografií)
 • 30 ks vytlačených fotografií vo veľkosti 13 x 18 cm

500 €

 • prípravy nevesty/ženícha, sobáš, portrétne fotografovanie, skupinové fotografovanie, dokument, dekoračné foto (detaily kvetov, výzdoby...), prvý tanec, hostina, zábava, cca do 21.00 hod.
 • min 360 upravených fotografií v digitálnej forme na USB kľúči (30 portrétnych fotografií, 330 reportážnych fotografií )
 • 30 ks vytlačených fotografií vo veľkosti 13 x 18 cm

450 €

 • odobierka, sobáš, portrétne fotografovanie, skupinové fotografovanie, dokument, po prvý tanec min 300 upravených fotografií v digitálnej forme na USB kľúči
 • 30 portrétnych fotografií, 270 reportážnych fotografií
 • 20 ks vytlačených fotografií vo veľkosti 13 x 18 cm

350 €

 • sobáš, portrétne fotografovanie,gratulácie
 • min. 100-120 upravených fotografií v digitálnej forme na DVD (30 portrétnych fotografií, 70 reportážnych fotografií )
 • 20 ks vytlačených fotografií vo veľkosti 13 x 18 cm

200 €

 • portrétne fotografovanie
 • 35 upravených fotografií v digitálnej forme na DVD
 • 15ks vytlačených fotografií vo veľkosti 13 x 18 cm
 • Spracovanie fotografií do pozvánok, kalendárov, fotokníh , obrazov na stenu ... cena dohodou
 • Každý ďalší upravený záber 6€, neupravené zábery neposkytujem
 • Zásielka fotografií 6 EUR
 • Cestovné náklady mimo Prievidzu 0,25 EUR/km

Do skorého videnia!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.