OnurAir onurairucak.com

Ülke içinde 14 noktaya uçuş gerçekleştiren Onur Air’in uçuş rotası yurtdışında 25 ülkeyi kapsayan OnurAir, sahip olduğu 30 adet Airbus’tan oluşan uçak filosuyla Türkiye’nin en büyük 5. Havayolu şirketidir.

Onur Air, kurulduğu 1992 yılından bu yana 85 milyonu aşkın yolcuya seyahat hizmeti vermiştir. 2016 yılında Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı reklam ile reklam sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan Kırmızı Ödül Töreni’nde ‘En İyi Veriye Dayalı Yaratıcılık’ ve ‘En İyi Sosyal Medya İletişimi’ ödülü almaya layık görülmüştür.

Yılda 1.5 milyon yolcuya hizmet veren Onur Air, bünyesinde 1500 vasıflı ve deneyimli çalışan barındırmaktadır.

Onur Air’in 2011 yılından beri Atatürk Havalimanı’nda kendine ait bir teknik bakım merkezi bulunmaktadır ve bu anlamda Türkiye’nin ilk ve tek özel havayolu şirketi olma özelliğini taşımaktadır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.