Werkgebied Nederland | Polen

Door de jarenlange ervaring en verblijf in de gekozen gebieden, komt u met Norbert Baas Sportbegeleiding op de mooiste, vaak nog niet massaal ontdekte plekken.

Nederland

De wonderschone natuur van de nationale parken; het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld. Of kiest u voor het unieke Holtingerveld met zijn rijke historie en haar leerzame natuur.

Drents-Friese Wold

Op de Hoge Veluwe na is het Drents-Friese Wold het grootste aaneengesloten bosgebied van ons land. Doordat ik niet gebonden ben aan natuurorganisaties, kan ik de routes uitzetten door diverse natuurgebieden; van zandverstuiving naar vennetje, van heide naar moeras.

Dwingelderveld

Nationaal Park Dwingelderveld is een schitterend en uniek gebied. Uniek omdat het 't grootste aaneengesloten natte heidegebied is van West-Europa. Schitterend, want u vindt er zacht glooiende heidevelden met plassen en vennetjes, bos en stuifzand. In de omringende schilderachtige esdorpen zoals Ruinen en Dwingeloo is de cultuurhistorie van pakweg een eeuw geleden nog tastbaar aanwezig...

Holtingerveld

Het Holtingerveld is een gevarieerd natuurgebied met veel hoogteverschillen en wisselingen in natte en droge natuur. Ik neem u mee over de mooiste paden langs de heide met haar schapen, de weilanden met de Schotse hooglanders en plekjes met een rijke historie.

Kwidzyn | polen

De prachtige omgeving rondom Kwidzyn is door Norbert Baas sportbegeleiding jarenlang uitvoerig in kaart gebracht en zijn er diverse mooie routes door de karakteristieke natuur samengesteld. Waan u in een andere wereld en laat u meevoeren langs beekjes, over zandvlaktes en verscholen bospaadjes.

Norbert Baas Sportbegeleiding verzorgd voor u de heen -en terugreis, alsmede uw accommodatie. Neem vrijblijvend contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Created By
PlanetMonkey Biersma
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.