Autocunoasterea suport didactic

Maxima fundamentală a înţelepciunii în viaţă „Cunoaşte-te pe tine însuţi” (Thales) – ne îndeamnă la introspecţie. Ne putem conduce bine viaţa dacă ne cunoaştem felul, puterile şi limitele gândirii proprii şi ale comportamentului nostru.

Încă din primii ani de şcoală, elevul trebuie ajutat să se privească în oglindă, să se măsoare, să se analizeze, să înveţe apoi cum să contribuie la propria formare astfel reuşind cu succes să-şi prezinte produsele muncii, să-şi corijeze unele defecte.

Toti suntem unici. Trebuie doar sa vezi acest lucru.

Eu

Mulţumesc Doamne că m-ai creat…

Ştiu că sunt special.

Tu m-ai creat cu dragoste şi grijă…

diferit de oricine altcineva.

Nu va fi un altul ca mine…

eu sunt singurul!

Sunt un original… unic…

valoros si preţios.

Nici o persoană din toată lumea nu arată exact ca mine

Nimeni nu zâmbeşte ca mine ,

nu râde ca mine, nu iubeşte ca mine.

Nimeni altcineva nu are darurile şi abilităţile mele speciale.

Am fost creat într-un mod foarte special…

O unică combinaţie de idei şi talente.

Povestioară cu tîlc

“- Maestre, de ce părem cu toţii la fel? De ce suntem îmbrăcaţi la fel? De ce nu avem voie sa avem ceva diferit unul faţă de altul?” întreba discipolul pe Maestrul sau.

“- Pentru ca noi aici dorim să ne cunoaştem între noi de la suflet la suflet. Pentru că adevăratul EU al fiecăruia este sufletul, atât şi nimic altceva. Fiind cu toţii la fel, percepţia noastră despre ceilalţi nu este distorsionata de nici o forma exterioară. Şi aşa avem şansa ca atunci când vorbim cuiva, să ne adresam cu adevărat acelui suflet cu care dorim sa vorbim”

“- Pai cum are putea să distorsioneze ceea ce eu cred despre un alt discipol dacă a ar fi îmbrăcat alt fel?”

“- Uite, am să iţi dau un exemplu care sper să te facă să înţelegi mai bine ceea ce vreau să iţi spun.

Mai întâi de toate trebuie să confecţionezi câteva perechi de ochelari cu lentilele colorate, fiecare lentilă în altă culoare. Să nu ştergi lentilele, să nu le cureţi. Să le laşi aşa cum ies din mâna ta.”

Timp de 2 zile discipolul confecţiona cu migală 5 perechi de ochelari. Fiecare lentilă era colorată în altă culoare şi avusese grija să nu le şteargă, aşa cum îi spuse Maestrul.

“- Maestre, am adus ochelarii.”

“- Bun. Uite-te acum la această orhidee “, ii spuse Maestrul arătându-i o frumoasă orhidee albă.

“- Uite-te atent la ea. Este albă şi frumoasă, aşa este?”

“- Da Maestre!”

“- Este cu adevărat o orhidee. Acum pune-ţi un ochelari.”

Discipolul îl asculta, lua primul ochelar, l-a pus la ochi si dintr-o dată, orhideea cea frumoasa deveni mai urata. Cu o lentilă roşie şi una verde şi cu petele de mâini pe lentile, imaginea era departe de ceea ce văzuse fără ochelari.

“- Ei, tocmai ţi-ai pus ochelarul care reprezintă îmbrăcămintea diferită a fiecărui discipol. Asta dacă fiecare ar purta alt fel de haine. Mai pune un ochelar!”

Discipolul asculta şi mai puse unul. De data aceasta orhideea era strâmbă şi parcă mai mică. Iar culorile erau de-a dreptul ciudate. Urată chiar!

“- Acum ţi-ai pus ochelarul care reprezintă corpul celuilalt discipol, gras sau slab. Mai pune un ochelar!”

“- Acum ţi-ai pus ochelarul corespunzător meseriei. Daca e medic sau avocat, învăţător sau pantofar, ai pune alt ochelar cu alte culori, dar tot ar trebui sa pui.”

Cum te vezi tu, cum te vad ceilalti?

Au continuat aşa până ce a avut toţi cei 5 ochelari puşi pe nas.

Imaginea orhideei era acum atâta de diferită faţă de ce vedea fără toţi aceşti ochelari încât dacă nu ar fi ştiut că se uită la o orhidee nu ar fi putut nici măcar să ghicească ce ar putea fi.

“- Iţi mulţumesc Maestre! Am înţeles. Dacă doresc să cunosc pe cineva cu adevărat trebuie să îmi dau jos toţi aceşti ochelari! Să nu mă mai gândesc la celalalt că este gras sau slab, că este doctor sau pantofar, că este de la oraş sau de la sat , tânăr sau bătrân, cu facultate sau fără…. Numai aşa pot cunoaşte celalalt EU cu care stau de vorba!”

Credits:

Created with images by Bogdan Denes - "Orhidee"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.