Sv. Apolonija 9. veljače 2015.

Apolonija je rođena početkom trećega stoljeća u Aleksandriji. Sveti Dionizije, aleksandrljski biskup, piše o njoj kako je provodila neporočan život, vrijedan svakoga poštovanja i divljenja. Ona je, možda, upravo takvim kršćanskim življenjem izazvala zavist i mržnju pogana. Isticala se svojim apostolskim radom u Crkvi. Bog joj je podario i nadnaravnu moć. U jednom trenu pretvorila je poganske kumire u prah i pepeo. Stoga su joj se zlobnici htjeli okrutno osvetiti. Naum su i ostvarili u progonu kršćana za vladavine cara Filipa. Sv. Dionizije piše Fabiju u Antiohiji kako su pogani među mnogim kršćanima mučili i Apoloniju. Pljačkali su im ili uništavali imovinu. Djevicu Apoloniju, koja je bila odmakloj dobi, tukli su i sakatili, kliještima joj čupali zube, izveli su je iz grada, naložili lomaču i tjerali ju izgovarati bezbožne riječi. Apolonija nije htjela vrijeđati Boga, a znala je što ju čeka. Zamolila je da ju na čas oslobode, kad su to učinili, sama je pošla na lomaču. To se dogodilo 249. godine. Podatke o Apoloniji znamo zahvaljujući Euzebiju, ocu crkvene povijesti. Štovanje sv. Apolonije se brzo proširilo prvo Istokom pa onda i Zapadom. Diljem Europe podignute su mnoge crkve njoj u čast. Omiljena svetica bila je mnogima, možda, i zbog neobičnog mučeništva. Čašćenju svetice doprinijela je i kasnija legenda koja ju je učinila kraljevom kćeri. Prema toj priči, smrtnu presudu izrekao joj je njezin otac poganin, ljutit na kćer kršćanku. Treća priča govori da joj je odrubljena glava jer je svoje imanje razdijelila siromasima. Bolesnici koji pate od zubobolje i glavobolje zazivaju zagovor sv. Apolonije. Kao svoju zaštitnicu, slave ju zubari. Umjetnici prikazuju Apoloniju s iščupanim zubom u kliještima i palminom grančicom.

Blagoslov slike sv. Apolonije

Proslava dana sv. Apolonije obilježena je 9. veljače 2015. misnim slavljem u kapeli Bogoslovnog sjemeništa "Ivana Pavla II" u Rijeci.

Na početku misnog slavlja obavljen je obred blagoslova slike sv. Apolonije, zaštitnice dentalne medicine i pacijenata.

Misno slavlje predvodio je p. Marko Stipetić MSC. Misnom slavlju prisustvovali su učenici smjera dentalni tehničar/tehničarka i dentalni asistent/asistentica, doktori dentalne medicine, dentalni asistenti i dentalni tehničari.

Koncelebriranu svetu misu predvodio je p.Marko Stipetić MSC

Na kraju misnog slavlja u ime MSC-a laika Hrvatske Josip Brusić, dr.med.dent. uručio je ovogodišnje priznanje za humanitarni rad i nesebični napredak struke Nevenu Ernjaku, dr.med.

Molitva sv. Apoloniji:

Slavna sveta Apolonijo,

zaštitnice dentalne medicine

preporučujem ti se i zahvaljujem za stvaralačku snagu

kojom te je Bog obdario na korist onih koji se brinu za liječenje potrebitih.

Svojim moćnim zagovorom kod Boga,

pomaži mi u mom svakodnevnom radu

i izmoli svima Njegovo milosrđe.

Molim te da svim svojim bićem mogu napredovati

te otkrivati tajnovite zakonitosti i vještine

kako bih svojim radom pomagao drugima.

Daj mi poleta, otvorenosti i skrbnog zanimanja

da sve što radim bude na slavu Boga.

Moli za mene da i moje srce poput tvoga

bude ispunjeno božanskom ljubavlju.

Izmoli mi tu ljubav po Mariji od Njezina Sina Isusa. Amen.

Gospodine,

pomogni mi u kušnjama i ojačaj u borbi protiv napasti,

kao što si jačao svetu Apoloniju. Amen.

Oče naš. Zdravo, Marijo. Slava Ocu.

Autor molitve: Josip Brusić, dr.med.dent.

Siniša Križanec tijekom nastanka slike sv. Apolonije

Siniša Križanec svoju osobnu slikarsku znatiželju pretvara u slikarsku namjeru pa time nastaju njegove samostalne izložbe. U trenutku inspiracije naslikao je lik sv. Apolonije.

Created By
Josip Brusić, dr.med.dent.
Appreciate
Sva prava pridržana © 2015.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.