Ekstravagant trappe i Diamant (jernfattigt) glas

”Cantilevered” eller flydende/udkraget glastrappe er en usædvanlig kombination af strukturel teknik og fantastisk visualitet.

Trin, der synes at flyde fra væggen, i samspil med det store centerglas og glasreposerne, udstråler både åbenhed og luksus.

Trinene er udført i Diamantglas, der har større lysgennemgang end almindeligt glas, og med påsat LED-lys på de korte sider, giver det en unik mulighed for at lave lyssætning ud over det almindelige.

Kontakt vores salgsteam allerede i dag: Jens Peter Nielsen eller Claus Høvenhoff.

Viljen til at gøre en forskel

Detaljer om Cantilevered/flydende glastrin:

Mens glastrinene ser ud til blot at flyde ud fra væggen, er det et skjult arbejde på bagsiden af væggen, der muliggør denne enkle, men slående, ”svævende” trappe.

Med mere end 30 års erfaring i flydende trapper har vi udtænkt et væld af statiske og strukturelle løsninger, der kan installeres i stort set alle bygninger, hvad enten der er tale om nybyggeri eller renovering.

Planlægning er nøglen, så jo tidligere du konsulterer vores specialister vedrørende dit projekt, desto bedre.

Vi er stolte af det faktum, at vores opmærksomhed på detaljer og strenge standarder, differentierer os fra mange andre leverandører – dette gør sig gældende i alle vore projekter, og især for løsninger med flydende trapper.

Vores statikberegninger sikrer trappens robusthed i husets levetid, samt en minimal nedbøjning af de enkelte trin, så den flydende trappe føles solid og sikker at gå på.

Vi udfører disse beregninger i fuld overensstemmelse med de højeste tyske bygge- og sikkerhedsbestemmelser, så du kan have totalt ro i sindet.

Projektering og statisk beregning var de vigtigste årsager til succes for netop denne applikation.

Viljen til at gøre en forskel

Telefon 5858 1500

Mail: info@glascom.dk

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.