Loading

START-UP Reclamewijsheid

Breng het aan de man!

Geen nieuw medium zonder riskante investeringen. Maar als het meezit, valt er ook veel winst te halen. Als ondernemer zoek je mensen die de kennis, de creativiteit of het geld hebben om van jouw idee een topproduct te maken. Nu je potentiƫle topper nog aan de man brengen. Inderdaad, met de juiste reclame via de juiste kanalen.

Drukkers deden ook al actief aan branding en marketing om hun boeken aan de man te brengen. Zo drukten ze steevast dezelfde drukkersmerken (logo's) en gebruikten ze bij gebrek aan andere kanalen de titelpagina zelf als reclamekanaal. Met een aantrekkelijke houtsnede gecombineerd met een aanprijzing van het boek probeerde men kopers te verleiden.

Den Wijngaert van Sinte Franciscus vol schoone historien, legenden ende duechdelijcke leeringhen allen menschen seer profijtelick

Op welke manieren wordt een nieuwe communicatietechnologie verkocht? Hoe komt het dat Facebook wereldwijd wordt gebruikt? Waarom gebruiken jongeren massaal Instagram? Hoe zetten nieuwe media zich in de markt?

Reclamewijs zijn, wat is dat?

Leer reclame herkennen

Je weet wat een merk is en dat als je een merk ziet je altijd moet opletten of het niet om reclame gaat. Je weet bovendien ook wat een product, logo en slogan is. Je kent verschillende reclamevormen en weet dat reclame via allerlei kanalen verspreid wordt (bv. online, gedrukte media, tv en radio)

Begrijp het doel van reclame

Je weet dat het belangrijkste doel van reclame is om jou te overtuigen om een bepaald product te kopen, maar reclame heeft ook nog andere doelen

Begrijp wat reclame met je doet

Reclame speelt in op je emoties (positief of negatief) en het geeft je een bepaald gevoel. Je bent je hier van bewust, en je kan dit gevoel benoemen.

Sta stil bij het ethische en morele aspect van reclame

Hoe ver mag reclame gaan? Welke boodschappen vind je ok en welke vind je niet ok?

Maak je eigen vlogfilmpje om je product te promoten!

  • Welk publiek wil je bereiken?
  • Wat maakt jouw product uniek?
  • Waarom moeten ze jouw product kopen?
  • Hoe kan je je publiek entertainen?

Colofon

  • Coƶrdinatie & concept educatie Conn3ct: Isabelle Thoelen (Bibliotheek Hasselt Limburg)
  • Inhoud, vormgeving, realisatie: Erwin Marcisz (Bibliotheek Hasselt Limburg)
  • Inhoud 'Start-up': Anne Vrints (PSLB)
  • Klankbordgroep: Laure Van Hoecke (Mediawijs) , Bart De Nil (Faro), Eva Wuyts (VEB

Conn3ct is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, in samenwerking met Bibliotheek Hasselt Limburg en Universiteit Antwerpen.

Created By
PBL Limburg
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.