Loading

IDBY GÖR DET DU GILLAR!

Du kan nu köpa de första åtta böckerna från

Isaberg förlag AB, Mogatan 26, 335 71, HESTRA. www.isaberg.nu, 0370-33 63 10

IDBY

Det här är Idby …

Idby är en fantastisk och färgrik värld, från början en mycket speciell blandning av en engelsk by och ett modernt svenskt samhälle. Kartan visar den vilda floden Efjas färd från de ständigt snöklädda Bubbliga Bergen, förbi gator, ängar och parker, snuddande vid Gula Skogen och mullvadarnas tillhåll. Och utanför Idby tar Djupa Havet vid, fyllt av havsvarelser.

Lyssna gärna till Idbys egen sång!

Det är insidan som räknas

I Idby bor Idbyborna eller Iderna som de också kallas. Det är svårt att avgöra om en Id är en pojke eller en flicka. Iderna har visserligen ett pojk- eller ett flicknamn, men egentligen spelar det ingen roll vilket kön de har, Idbybor definieras inte av kön, färg, storlek eller form – i Idby är det insidan som räknas och det viktiga är vad en Id älskar och gillar att göra.

Gör det du gillar!

Idbyborna reser i tiden, de drömmer och gräver, de flyger, de trummar och de sjunger och de har gärna fester. Idernas fantasi, nyfikenhet och lust att leka och utforska livet har inga gränser!

Varför gå när man kan hoppa? Varför tala när man kan sjunga till stjärnorna? Och varför köpa en cykel när man kan bygga en själv? Gör det du gillar! är Idbys motto.

Böckerna

Varje Id i serien har just nu två böcker. Den första förklarar hur Iden fått sitt namn. Vi får veta vad som gör att Dagmar Drömmare älskar drömmar, varför Palle Päron älskar just päron, varför Cilla Cyklare älskar cyklar och varför Hasse Hoppare hoppar överallt.

I den andra boken får vi följa med vår Id i ett äventyr i Idbyvärlden.

Ursprungsberättelse: Dagmar Drömmare

Äventyrsberättelse: Dagmar Drömmare kan inte sova

I serien finns

 • Palle Päron
 • Palle Päron och Den stora frukttävlingen
 • Dagmar Drömmare
 • Dagmar Drömmare kan inte sova
 • Hasse Hoppare
 • Hasse Hoppare simmar
 • Cilla Cyklare
 • Cilla Cyklare och Den strålande idén

I serien planeras

 • Tora Trummare
 • Tora Trummare och Midvinterfesten
 • Simon Sångare
 • Simon Sångare och Den stora stormen
 • Greta Grävare
 • Greta Grävare i parken
 • Glenn Glidare
 • Glenn Glidare och Den tunga saken

Fest och färg i Idby

Idbyborna älskar fester och att göra saker tillsammans.

Om oss: Vi skapade Idby!

Sarah Scho & Andy Coombs: Författare

Författarna har båda lång erfarenhet av att skriva språkböcker i engelska. De insåg tidigt att den som ännu inte har ett utvecklat språk ändå kan hungra efter intressanta tankar och mångbottnade historier. Kanske har mottagaren ännu inte ett stort ordförråd, men att fundera över tidsresor, över drömmar inuti drömmar och över livets mening, kan vara nog så spännande ändå.

Så, när de befinner sig i Idby, får våra mycket unga läsare och lyssnare fundera över vad tid kan vara. De kan fantisera om hur det skulle kunna vara att röra sig fortare än tanken. De kan fantisera om hur månloppor kittlar fötter, hur det skulle kunna vara att hoppa på moln eller sjunga med i Idbys egna roliga sånger!

Anders Lindholm: Grafisk formgivare och illustratör

Illustratören/formgivaren älskar färg, form och den fantasi som bilder sätter i rörelse – inte bara hos barn. Han gör Idbyvärlden levande inte bara genom teckningar utan också genom mönster och små skulpturer.

Inger Strömsten: Redaktör och översättare

Översättaren har bearbetat böckerna och gett Idby en svensk språkdräkt. Hon älskar språket och har lång erfarenhet av att både skriva och redigera böcker för barn. Glädjen i orden, att känna deras smak och rytm, är något som böckerna och sångerna om Idby vill att de unga läsarna och lyssnarna ska få upptäcka.

copyright © Polar Fish Publishing AB - all rights reserved

Created By
Andy Coombs
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.