Geneeskunde Een pijnpunt in de Romeinse samenleving

In 2017 zijn slechts vijf ziekten samen verantwoordelijk voor de helft van alle sterfgevallen van kinderen onder de vijf: longontsteking, diarree, malaria, mazelen en aids. Ik denk dat de Romeinen deze ziekte niet gekend hebben, maar dat veel kinderen stierven door de slechte hygiƫne, of omdat ze ondervoed waren en slecht beschut tegen weersomstandigheden.

De Griekse god Asclepius.

Het dier dat zich rond de stok van Asclepius krult, is de slang. De combinatie van de stok met de slang er rond, komt tegenwoordig nog voor in het straatbeeld in het logo van apotheken.

In de vijfde eeuw voor Christus leefde Hippocrates, die de eed van Hippocrates zou hebben opgesteld. Tegenwoordig leggen afstuderende dokters die eed ook af, maar die is niet meer hetzelfde als vroeger.

Hippocrates maakte ook het onderscheid tussen vier lichaamssappen: bloed, gele gal, zwarte gal, en slijm. Een onevenwicht tussen die lichaamsvloeistoffen maakte dat mensen ziek werden, beweerde Hippocrates.

De scalpel, katheder, en forceps werden bij de Romeinen al gebruikt en kan je ook nu nog in ziekenhuizen terugvinden.

Huisartsen hielden zich bezig met huisbezoeken en de thuisverzorging van Romeinse burgers. Oogartsen specialiseerden zich in de ogen. Chirurgen sneden dan weer graag mensen open: zij voerden gevaarlijke, onderhuidse operaties uit.

Indien je vandaag arts wil worden, moet je een ingangsexamen afleggen, en daarna nog minstens zeven jaar studeren. Vervolgens moet je de Eed van Hippocrates afleggen en een licentie krijgen. Dan pas kan je dokter zijn.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.