Restaurante Suso 65 anos aos fogóns

En 1952, Suso e Sara comezaban a súa aventura sen saber que estaban empezando a darlle forma a unha criatura que chega ata os nosos días grazas ao seu espíritu emprendedor que continuaron as xeracións vindeiras que hoxe en día manteñen viva a llama que aquela parella encendeu fai 65 anos. ¿Acompáñasnos nesta aventura?

¿Qué che ofrecemos?

Menú do día

Disfruta de luns a sábado dun amplo menú do día formado por cinco primeiros pratos e outros tantos segundos, con unha gran variedade de postres caseiros e tamén café por solo 10 €.

Menú á carta

A nosa carta representa os productos máis representativos da nosa zona, onde as carnes teñen un gran peso. Así a tenreira e a vaca gañan protagonismo xunto coa raza autóctona Limiá, da que somos operadores exclusivos e da americana Black Angus. Tampouco desmerecen os productos do mar que tamén ocupan un lugar destacado, é o caso do bacallau á portuguesa ou a pescada de Burela que chega varias veces á semana directamente desde a lonxa de Burela.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.