Loading

OBS De Peperklip Museum op school

Museum op School

Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom deed onze school mee aan een bijzonder project beeldend vormen:

DE KUNSTWEKEN

Officiële opening

Wat houden DE KUNSTWEKEN in?

Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt daarvan gratis een mooie wenskaart als aanmoediging. Een onderdeel van De Kunstweken is dat elke groep een eigen ‘museumzaal’ op internet krijgt zodat iedereen de werkstukken kan bewonderen, dus ook oom en tante en opa en oma in Tilburg, Tjerkwerd of Turkije.

Keith Haring

Alle groepen maken kennis met leven en werk van een beroemde kunstenaar: Groepen 1 en 2 met Mondriaan en Kandinsky, Groepen 3 en 4 met Warhol en Haring, Groepen 5 en 6 met Van Gogh en Miró Groepen 7 en 8 met Matisse en Picasso. Vol inspiratie gaan ze daarna lekker zelf aan de slag.

Keith Haring
Veel belangstelling van thuis en andere geïnteresseerden.

Leerlingen tonen trots hun kunstwerken

Picasso en Van Gogh

Picasso
Van Gogh
Miro

Mondriaan en Kandinsky door de groepen 1/2

** Bij onze 'Mark Rothko' hoef je niet stil te zijn

Created By
Wim van den Berg
Appreciate

Credits:

All photos by Wim van den Berg. Don't publish or use without permission.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.