Loading

JAAROVERzicht: NAHIMA LANJRI scroll naar beneden

Nu de kerstvakantie voor de deur staat, laat ik je graag weten wat ik tijdens dit jaar heb gedaan in het parlement en daarbuiten. Ik wil zo veel als mogelijk voeling houden met wat leeft in de samenleving. Mijn parlementair werk bestaat vooral uit vergaderen en dossiers opvolgen, maar het gaat daarbij telkens wel over het zoeken naar oplossingen voor concrete problemen van echte mensen. Als volksvertegenwoordiger maak ik dan ook tijd om veel mensen te ontmoeten.
JANUARI. De maand van de nieuwjaarsrecepties: dat wil zeggen langsgaan in heel veel CD&V-afdelingen en andere organisaties als spreker, maar ook en vooral om vertrouwde en nieuwe mensen te ontmoeten.
FEBRUARI. De OVSE is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Ze wil de samenwerking tussen 57 lidstaten (uit Aziƫ, Europa en Noord-Amerika) op militair, economisch en humanitair vlak bevorderen. Zelf ben ik voorzitter van de Belgische delegatie en volg ik de commissie mensenrechten tijdens de winterzitting in Wenen.
MAART. Tijdens De Zevende Dag in debat over praktijktesten en mystery calls op de arbeidsmarkt. In december hebben we de mystery calls en praktijktesten trouwens goedgekeurd.
APRIL. De overheid heeft een voorbeeldfunctie met betrekking tot de tewerkstelling van mensen met een handicap. Ik onderteken het meerderheidsvoorstel om meer taken te laten uitbesteden aan bedrijven die personen met een beperking inzetten, want ons land loopt achter met arbeidsparticipatie van die mensen.
MEI. In deSingel in Antwerpen wordt jaarlijks de Bronzen Pagadder uitgereikt , een trofee van Beweging.net voor het vereningingsleven in Antwerpen.
JUNI. Bezoekers zijn altijd welkom in het parlement. Ik leid hen graag rond. Dit zijn de 6de jaars van het Xaveriuscollege Borgerhout. Ook jouw klas, vereniging of organisatie is welkom.
JULI. Als parlementslid stelde ik dit jaar 86 vragen: 44 schriftelijke, 38 tijdens commissievergaderingen en 4 tijdens de plenaire vergadering van de Kamer. Ik diende deze legislatuur al 39 wetsvoorstellen en 8 resoluties in.
AUGUSTUS. Vakantie: heerlijk ontspannen met mijn dochter Noor en mijn man Guy in Frankrijk.
SEPTEMBER. Experts, academici en armoede-organisaties geven waardevolle input tijdens de eerste ronde tafel over armoede, die ik organiseerde voor CD&V-Antwerpen.
OKTOBER. Ik diende, samen met collega Van Hoof, enkele wetsvoorstellen in voor een betere combinatie tussen arbeid, gezin en zorg want levenskwaliteit is van het hoogste belang.
NOVEMBER. Dit jaar hebben we in de Commissie Naturalisaties, waarvan ik de voorzitter ben, opnieuw een flinke achterstand weggewerkt van de stapel naturalisatiedossiers.
Ik wens je een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Weet je dat ik ook op sociale media actief ben? Volg me zeker ook op:

Instagram: https://www.instagram.com/nahimalanjri

Fanpagina: https://www.facebook.com/pg/Nahima.lanjri2

Twitter: https://twitter.com/NahimaLanjri

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQPArrpXeQtNIdqQMt7GSqw

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.