Loading

Geboorte Cloë 15 september 2018

Op zaterdag 15 september 2018 is Cloë geboren.

Een mooie gezonde baby.

Controle en begeleiding door verloskundige Ilse.

Het is nu echt begonnen.

In bad om de weeën ontspannen op te vangen.

Geduld

De bevalling wordt op bed voortgezet.

En na lang persen is ze er opeens.......

Een prachtige dochter na een zware bevalling.

Cloë

Een wonder is geboren.

Dank

Heftige emoties vanwege de bevalling en de opluchting daarna. Ze mogen er zijn.

Samen de klus geklaard.

Cloë gaat meteen goed aan de borst.

Helpende handen zullen je leiden.

mooi

Een tevreden Cloë.

En tevreden ouders.

Dank dat we de geboorte van Cloë mochten fotograferen.

Created By
Martin Kroes
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.