Loading

Å visualisere matematikk Vg1 KDA - design og arkitektur og matematikk 1P og 1T

Du er designer og får følgende oppdrag: Lag et forslag til design av et matematisk teorem, tema eller fenomen, noe du er fasinert av, noe du undrer deg over... Designet skal bli en del av en permanent utstilling på Abelloftet på Vitenfabrikken i Sandnes.

Denne utfordringen fikk elever på Vg1 KDA ved Vågen videregående skole av læreren sin, Liv Inger Espedal. Oppgaven var tverrfaglig og inkluderte kompetansemål fra design og arkitektur og matematikk.

Hva er et matematisk teorem?

Et teorem er en læresetning med en bevist gyldighet. Ordets betydning på gresk er bokstavelig oversatt til det som er sett. Den Pytagoreiske læresetning er et kjent eksempel på et teorem. Det finnes dusin på dusin med forskjellige beviser for denne setningen. Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Pythagoras’_læresetning

Pytagoras læresetning kjenner vi fra grunnskolen.
..men har du hørt om Morleys mirakel eller Morleys teorem?

Oppgaven startet med en happening på Vitenfabrikken i Sandnes, der elevene fikk møte en matematiker. Bestillingen var at han skulle presentere ulike matematiske teorem og fenomen og søke å fasinere og inspirere elevene.

Noe var gjenkjennelig for elevene, mens andre emner og teorier var helt nye.

Elevene fikk teste ut ulike fysiske matematiske installasjoner og byggesett, samtidig som matematikeren var tilgjengelig for elevene.

Hovedfokus var at matematikk er gøy og fasinerende, og at elevene skulle la seg begeistre og tenke matematikk på et annet plan.

Intensjonen var at elevene skulle utforske, leke med og la seg begeistre av matematikk.

Tilbake på skolen fortsatte prosessen basert på følgende føringer:

 • På et 2- eller 3-dimensjonalt område skal du tegne eller visualisere noe som uttrykker matematikk.
 • Målene på produktet skal være 30 cm x 30 cm, eller 30 cm x 30 cm x 30 cm. Det du designer skal enten henge på vegg eller åpent i rommet.
 • Designet skal vekke nysgjerrighet. Hovedhensikten er å skape undring og utforskertrang
 • Materialet designet skal produseres i er pleksiglass i ulike transparente farger. Du skal formgi fram til presentasjonsskisse + levere en Illustrator-fil.
 • Designprosessen leveres Vitenfabrikken, mens Crisma Plast gjør produksjon, ferdigstilling og montering til en permanent utstilling på Abelloftet.

Elevene brukte sin kjennskap til designprosessen i arbeidet. Prosessen skulle lede fram til en presentasjonsskisse, mens selve produktet ble produsert av en ekstern aktør.

Prosessen ble synliggjort i et prosesshefte med korte, skriftlige kommentarer som forklarte valg underveis. I tillegg ble det levert en Illustrator-fil. Punktlisten under beskriver hva som skulle med i prosessheftet.

 • Idemyldring med referanser fra matematikk
 • Ideutvikling
 • Tegning av valgt ide, med mål og kravspesifikasjoner
 • Detalj av designet, tegnet i valgt målestokk
 • Målgruppe: Hvem av Vitenfabrikkens besøkende henvender du deg mot? Alder?
 • Presentasjonsskisse av matematisk uttrykk, i papirform (tegning, silkepapir, fargefolier...) med farger
 • Illustrator-fil
 • Begrepsforklaringer
 • Egenvurdering der designet begrunnes
En titt inn i et prosesshefte
Noen glimt inn i utstillingen
Noen glimt inn i utstillingen

Fire farger-teoremet

Noen glimt inn i utstillingen

REFLEKSJONER FRA EN LÆRER

Liv Inger Espedal er lektor ved Vågen vgs.

"Jeg har undervist matematikk i flere år på ungdomstrinnet og har opplevd at dette faget har en elsk-hat-status mer enn andre fag.

Noen har virkelig motstand mot faget, og tenker gjerne at de aldri vil oppleve glede og mestring i matematikk.

Gjennom å tilnærme seg matematikk på denne måten, kan alle finne noe de syntes er spennende. Fokus blir ikke hvor mye riktig man får på en prøve, men på hva den enkelte elev finner glede og inspirasjon i.

Hvordan kan matematikk uttrykkes visuelt?"

Elevenes læringsutbytte

"Jeg tenker det aller viktigste er gleden over å se det visuelle i matematikken, kunne leke med det, og la seg bli fasinert. I tillegg kommer gleden over å kunne skape et visuelt uttrykk av matematikk selv.

Måten oppgaven startet på gjorde at flere som i utgangspunktet ikke er glad i matematikk, klarte å se på faget på en ny og lystbetont måte. Matematikk-lærerne meldte om iver og glede og en egen-initiert inngang til matematikken.

Jeg tenker at dette kan gjøres av matematikklærere på mange ulike skoler, og hvis de ønsker fokus på et bestemt tema, så legger de opp til det." Liv Inger Espedal

Elevenes læringsutbytte

"Oppgaven inviterer til en grundig designprosess, med myldring i startfasen. Eleven velger etterhvert en idé, utvikler denne, og presenterer den både i form av analog tegning, arbeidstegning og i Illustrator.

Læringsutbyttet er tverrfaglig: Ny kunnskap og ny inngang til matematikk og trening i å oversette et fenomen fra tall og tekst, til et visuelt uttrykk.

Spesielt god opplevelse for elevene er det meningsbærende i at det er sammenhenger mellom fag." Liv Inger Espedal

Fra utstillingen på Vitenfabrikken

Credits:

Liv Inger Espedal