Min portfolio Gabriel Martinez

Gabriel Martinez Reyes.

Jag tittade på youtube på Adobes Worldwide Design & Photography Evangelist Terry White. Om den här sätt att skapa webbsidor.

Älskar att skapa Time Lapse med min mobile men älskar mest att kunna redigerar och ger det mer liv i Premiere pro CC.

Här mitt första Bootstrap sidan som jag har gjort i ett tidigare utbildning som hette Cross Mobile Publishing på Malmö Yrkes Högskolan 2014.
Ett nytt projekt i Google Sketch.
3d text i photoshop.
Dessa här har skapat de i Photoshop cc genom att utgår från det världskända Swiss Style.
Skapat i sketch.
Bilder skapat antingen i Illustrator som i Photoshop.
Mina foto kunskaper blandad med mina grafiska och skapande kunskaper.
Här är sidan skapat i Wordpress som kommer att presenterar den som mitt portfolio exempel men kommer att använda mig av ett nytt metod som heter Adobe Spark för att använda sig av för att skapa information "inte bara webb"
Bilder tagna av mig på blomutställning i Sofiero - Helsingborg år 2015.

Video skapat från min Iphone 6 för att sedan redigerat i Premiere pro CC för att får rätt format samt anpassat för socialamedier .

Video skapat av mig i Premiere Pro CC var jag kombinerar tre olika video som körs samtidigt samt bakgrundsmusik.

Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni skriva till mig eller besöka min webbplats.

Min epost är gabriel.martinez.reyes@gmail.com

Created By
Gabriel Martinez
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.