Loading

Min portfolio Gabriel Martinez

Gabriel Martinez Reyes.
Mina certifikat
Att träna sina kunskaper inom Illustrator det aldrig fel 2018 .
Seven days of photography begins here.
Andra dagen av mitt fotografiska tema var jag kommer att ladda upp ett nytt bild varje dag under sju dagar.
Photoshop Coloring
Appen under utveckling.
Egna projekt för E-Handel via mobilen eller Surfplatta.
Nytt projekt inom AR-Argument Reality för IOS
Mina senast illustrationer skapat i Illustrator CC.
Pattern skapar i Illustrator

Min första video presentation var jag själv spelat in den och redigerat i Premiere Pro CC 2017. Här har jag använd nya funktioner för att förbättra både ljud och bild kvalitet

Mitt första appen i Swift i början på mitt utbildning PIA - Programmering Iphone Android
Snail Power min första messanger stickers on AppStore.
Vid sidan om projekt som handlar om att kunna adda ett till varje siffran under en viss tid.
Hösten 2016 organiserade tillsammans med några klasskompisar ett event för att kunna komma i kontakt med olika företag var man skulle kunna söka LIA / Praktik
Appen som jag tillsammans med några klasskompisar med tanken att kunna sammarbeta och får ihop ett app.
Inspiration av en tidigare app skriven i C# var den här skriven i Swift
Spel som går ut på att fånga frukter utan att blir träffat av de svarta bomber.
Senaste projekt är ett app att genom att tappa på skärmen får att kunna får olika score för att sedan kunna dela den antingen via sociala medier eller via sms och mail.
Mina senaste bilder av eget kreativitet

I utbildning PIA 2016-2017 skapat divers applikationer för både IOS och Android.

Jag tittade på youtube på Adobes Worldwide Design & Photography Evangelist Terry White. Om den här sätt att skapa webbsidor.

Älskar att skapa Time Lapse med min mobile men älskar mest att kunna redigerar och ger det mer liv i Premiere pro CC.

Här mitt första Bootstrap sidan som jag har gjort i ett tidigare utbildning som hette Cross Mobile Publishing på Malmö Yrkes Högskolan 2014.
Ett nytt projekt i Google Sketch.
3d text i photoshop.
Dessa här har skapat de i Photoshop cc genom att utgår från det världskända Swiss Style.
Skapat i sketch.
Bilder skapat antingen i Illustrator som i Photoshop.
Mina foto kunskaper blandad med mina grafiska och skapande kunskaper.
Här är sidan skapat i Wordpress som kommer att presenterar den som mitt portfolio exempel men kommer att använda mig av ett nytt metod som heter Adobe Spark för att använda sig av för att skapa information "inte bara webb"
Bilder tagna av mig på blomutställning i Sofiero - Helsingborg år 2015.

Video skapat från min Iphone 6 för att sedan redigerat i Premiere pro CC för att får rätt format samt anpassat för socialamedier .

Video skapat av mig i Premiere Pro CC var jag kombinerar tre olika video som körs samtidigt samt bakgrundsmusik.

Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni skriva till mig eller besöka min webbplats.

Min epost är gabriel.martinez.reyes@gmail.com

Created By
Gabriel Martinez
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.