Loading

Duurzamer leven kun je leren Klimaatexpert Wim Thiery vertelt hoe we ecologischer kunnen leven

Het klimaat kwam de afgelopen weken vaak in het nieuws. Jongeren protesteren in Brussel om de aandacht te trekken van de grote kopstukken in de politiek. Ze eisen een ambitieuzer klimaatbeleid. De vraag is nu: wat kunnen jongeren individueel doen?

Wat kunnen wij als jongeren doen?

Volgens Wim Thiery, professor Klimatologie aan de Vrije Universiteit van Brussel, kunnen jongeren zelf iets doen aan het klimaatprobleem: “Het is geen ik-verhaal, maar een wij-verhaal. Vegetarisch of veganistisch eten of minder het vliegtuig nemen, zijn voorbeelden van zaken die jongeren kunnen doen om het verschil te maken.” Thiery geeft ook een tip: “Onlangs kwam het boek ‘Tien klimaatacties die werken’ uit, van Pieter Boussemaere. Daar kan je als jongere al veel info uit halen.”

Hebben, hebben, hebben

Wat vindt Thiery van het feit dat we geëvolueerd zijn naar een kapitalistische maatschappij? “Een deelmaatschappij is de toekomst, in plaats van alles te willen bezitten. Het is veel slimmer om privileges te koppelen aan elektrische wagens, zodat ze aantrekkelijker worden: mensen met elektrische deelwagens zouden dan minder belastingen moeten betalen om de weg op te gaan, of dichter bij het centrum mogen parkeren dan anderen.”

Kunnen we met ons huidig economisch systeem de klimaatdoelstellingen bereiken?

“Als we het aan de deze autoriteiten overlaten, dan zal het niet werken,” zegt Thiery. “Een strikt klimaatbeleid is nodig op alle niveaus, zowel lokaal als gemeentelijk, regionaal als nationaal. Geef geen negatief beeld over hoe het anders kan, maar bied een béter alternatief aan.”

De rol van België

Ieder afzonderlijk stoten we niet extreem veel uit. Maar de optelsom van iedereen bij elkaar is problematisch. We moeten allemaal kleine aanpassingen doen in ons leven, om verandering te creëren. Thiery: “Alle andere landen en hun industrieën moeten deelnemen. Goederentransport is verantwoordelijk voor 15% van alle uitstoot, vliegtuigen voor zo’n 3-5%. Op zich is dit niet extreem veel, maar bekijk dit allemaal samen en je krijgt een veel groter cijfer.”

© 2019 – StampMedia – Selma Lamuadni en Cem Akgul

Created By
StampMedia StampMedia
Appreciate

Credits:

© Pixabay

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.