Loading

Tärkeimmät ominaisuudet rautavalmisteelle

Onko se turvallinen?

Naudan tai sian hemoglobiinin hemorauta on käytetty Skandinaviassa rautalisänä useiden vuosikymmenien ajan. Vakavia haittavaikutuksia tai myrkytystä ei ole koskaan raportoitu, kirjaimellisesti miljoonien käytön jälkeen.

Raaka-aine on lääkelaatua ja hyvin sertifioitu.

Onko konsepti helppo käsittää?

Voimme käyttää vain kahdentyyppistä rautaa, hemorautaa ja ei-hemorautaa. Jälkimmäinen esiintyy kasveissa ja synteettisissä valmisteissa. OptiFer®-tuotteet sisältäät hemorautaa sidottuna puhtaasen naudan hemoglobiiniin. Hemorauta limeytyy luonnolisesti kokonaisena yksikköna, tehokkaasti ja ilman sivuvaikutuksia.

Lisätietoja : www.optifer.international sekä www.hemeiron.com

Onko annostely käyttäjäystävällistä?

OptiFer® rautalisat otetaan yksi tai kaksi tablettia päivän aikana.

Muu samanaikaisesti nautittu lääke, ruoka tai juoma ei vaikta hemoraudan imeytymiseen.

Kliinisissä tutkmuksissa hemoraudalla on lumelääkeiden tasoa oleva sivuvaikutusprofiili.

Luontainen, ei-synteettinen

Onko selviä etuja?

OptiFer®-tuotteet ovat luontaisia, ei-synteettisiä

OptiFer®-tuotteeilla on hyvä teho raudanpuutetilanteissa ja avat erttäin hyvin siedettyjä.

Teho ja siedettävyys ei muutu ajan kuluessa, mikä on tärkeätä ja suuri etu kroonikoille.

Kohtuullisesti hinnoiteltu

Onko hintaetua?

Hemorautaterapia OptiFer®-valmisteilla on kohtuuhintaista ja huomattavan paljon edullisempaa sekä helpompaa kuin suonensisäisesti annettua rautaa tai verensiirtoja.

OptiFer® valmisttet eivät tuota epäonnistuneita terapioita sivuvaikutuksista johtuen. Ei-hemoraudalla juuri tämä ongelma esiintyy aivan liian usein.

Ruotsalaisella yrityksellä MediTec Group NutriCare osastolla on vankka sitoutuminen auttaa ihmisiä, jotka kärsivät raudanpuuttesta, mutta joilla on ongelmia nykyisten valmisteiden kanssa.
Raudanpuute korjaantuu helposti OptiFer®-sarjan tuotteilla
Created By
Michael Collan, NutriCare Division MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by tpsdave - "arizona landscape scenic" • FrankWinkler - "landscape coast waters" • Joe Hayhurst - "Cromarty Firth"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.