นางสาวณัฐฏิญา ธราพร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 570112010076

❆ HELLO
ยินดีต้อนรับค่ะ

❀ ข้อมูลส่วนตัว ❀

✄ นางสาว ณัฐฎิญา ธราพร ( เฟิร์น )
 • ชื่อ - สกุล : นางสาว ณัฐฏิญา ธราพร
 • ชื่อเล่น เฟิร์น
 • วัน - เดือน - ปีเกิด : 30 พฤษภาคม 2538
 • e - mail : fern2538_nty@hotmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082-425-8143
 • ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดิม : 231 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฯ
 • คติประจำตัว : ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แล้วชีวิตจะมีความสุข
 • จุดเด่น : เป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง ชอบทำบุญเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ทำให้ผู้ใหญ่ชอบและพึงพอใจในลักษณะและนิสัยส่วนตัว

❀ ข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ❀

Face book

❀ ประวัติด้านการศึกษา ❀

✄ มัธยมตอนต้น - ตอนปลาย
 • การศึกษาในระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนวพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การศึกษาในระดับปฐมวัย โรงเรียนนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น - ตอนปลาย โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การศึกษาในปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จังหวัดนนทบุรี

❀ ความสามารถพิเศษ ❀

✯ เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนบ้านนาสาร ✯

❀ ความสนใจ ❀

❁ ชอบเข้าวัด ทำบุญ ❁
❁ ชอบการทำอาหารกับเพื่อนๆ และชอบท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ ❁

❀ ความใฝ่ฝันในอนาคต ❀

✿ อยากรับราชการ ✿

♣ WELCOME TO - Book ♣

✿ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ ๙ ) ✿
❆ กิจกรรมที่เข้าร่วมในมหาวิทยาลัย
❁ กิจกรรมรับน้องปีหนึ่ง และ รับปริญญาของรุ่นพี่ปีการศึกษา 2557 ❁
✿ เชียร์หลีดเดอร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ✿
❆ กิจกรรมวันไหว้ครู
✿ ถือพานไหว้คือ ปี 2 ✿
✿ วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ✿
✿ ตัวแทนถือพานคณะกรรมการ ✿
❆ รองประธานคณะกรรมการประจำปี 2559
✿ รองประธานคณะกรรมการคณะรัฐประศาสนศาสตร์
✿ คณะกรรมการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในงานไหว้ครู
❆ กิจกรรมรับน้องและการประกวดดาวเดือน
✿ รับน้องปี 2558 ✿
✿ กิจกรรมรับน้องปี 2558 ✿
✿ การประกวดดาวเดือนปี 2558 ✿
❆ ค่ายจิตอาสาและกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
✿ กิจกรรมค่ายต่างๆ ✿
❆ ตัวแทนของคณะในการเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งการประปาส่วนภูมิภาคและกรมสรรพากร
✿ การประปา ✿
✿ กรมสรรพากร ✿
❆ กิจกรรมงาน DPU GAME NIGHT
✿ ของสโมสรนักศึกษา ✿
❆ กิจกรรมจิตอาสาอ่านหนังสือให้น้องโรงเรียนสอนคนตาบอด
✿ บริจาคเสื้อผ้า อ่านหนังสือให้น้อง ✿
❆ การแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์ปี 2560
✿ EXTRA เชียร์หลีดเดอร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ✿
❆ รวมภาพวิดีโอกิจกรรม
ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม. 🙏🏻

Credits:

สวัสดี

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.