Litt vinterferie Noe sogndal og mest Kvalsund

Første helgen var vi hos Lise, Viggo og Saga i Hodlekve, Sogndal. Der ble det to fine dager i trekket og tid til lek og moro i snøen.

Saga, Aina og Sondre
Kakaopause ved Hodlekve skisenter

Snowboardkongen Sondre

Lise og Sondre i bakken

Siste turen i trekket ble avbrutt av en kvist som Sondre hektet skien i. Det resulterte i påfølgende legebesøk i Sogndal. Vi kjørte deretter nordover til Sunnmøre, og svingte innom Volda for å ta røntgen av kneet til Sondre. Bildet viste ingenting, men det ble rolige dager med lego på gutten.

Litt spennende og skummelt på en gang
Sondre sitt kne

Huset på Kvalsund

Utsikt til butikken

Lego og brettspill
De to tullebukkene...

Torsdag tok jeg, Ella og bestefar en tur til Teigetua i strålende vintervær

Teigetua

Grendalaget har gjort en fantastisk innsats ved å tilrettelegge for friluftslivet i området
Bestefar og Ella finner huset vårt
Nesten oppe. Fuglefjellet Runde kan skimtes i horisonten midt på bildet.

Turgjengen tar pause på toppen.

Pokestop
Villsau
Skeptisk til skjeggemannen
Flott landskap
På vei ned igjen
Takk for turen!
Created By
Helge Kvalsund
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.