Zuidas in beeld een dag "op de Zuidas" met infra communicatie

De Zuidas, ruwweg het gebied rond de A10, tussen de afslag Olympisch stadion en de RAI verandert in een razendsnel tempo. Infra Communicatie, gespecialiseerd in infra fotografie heeft er een dag rondgekeken en een sfeer reportage van gemaakt. Het oude maakt snel plaats voor het nieuwe

Oud wijkt voor nieuw

De Parnassusweg krijgt ondergrondse uitbreiding en de rechtbank wordt gesloopt.

Tijdelijke fietstunnel langs de Parnassusweg

Wat er opvalt is de enorme bouwactiviteit...

Activiteiten rond de rechtbank van Amsterdam.

...en die transitie van oud naar Nieuw. Gebouwen worden gestript en omgebouwd of gesloopt.

Slopen gebeurt tegenwoordig gestructureerd, waarbij zoveel mogelijk materialen gerecycled worden.

De nieuwe tijd komt er aan!

en is dit straks verleden tijd?

Een presentatie als deze kan binnen een dag geleverd worden. Deze foto's zijn 14 maart gemaakt.

06 10 07 16 77 of marcel@infracommunicatie.com

Created By
Marcel Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn eigendom van Infra Communicatie. Publicatie alleen na toestemming van Infra Communicatie

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.