SONATA ARCTICA Thunderstone @Lutakko 18.1.

Tanssisali Lutakon vuoden 2017 keikat alkoivat tyylillä, kun Sonata Arctica soitti yli 400 ihmiselle. Arkisesta keskiviikkoillasta huolimatta yleisö oli hyvin mukana ja lauloi mukana. Illan avannut Thunderstone keräsi jo hyvin ihmisiä paikalle, joten bändin ei tarvinnut tyhjälle salille soittaa.

Vapaaehtoiset olivat luovalla päällä ja ideoivat iltaan sopivia juomasekoituksia.
Keikkaillan muistikuvat voivat välillä olla hämäriä - kuten myös valokuvat.

After show ruoka on isoille, paljon kiertäville artisteille tärkeä asia jaksamisen kannalta. Lutakon keittiössä vapaaehtoiset ylittivät itsensä ja tekivät kunnolliset burgerit lisukesalaatteineen bändille tarjottavaksi. Kuvia tästä ei ehditty ottamaan, joka kertoo osaltaan burgerien menekistä.

Alla vielä pätkä Tallulah-fiilistelystä. Seuraavan kertaan Sonata!

Credits:

Kuvat: Teppo Laine (c)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.