Loading

Catch eyes met opdracht

Catch eyes zijn lichtjes/ lichte vlekjes in de ogen. Deze maken een portretfoto levendiger. Heb je geen lichtjes in de ogen dan zal iemand er veel "doodser" uitzien.

In de studio krijg je deze lichtjes doordat de softbox, reflector of paraplu gereflecteerd wordt in de ogen.

Buiten is het moeilijker deze catch eyes te krijgen omdat het licht dan van alle kanten komt. Je kunt je model omhoog laten kijken zoals op de eerste foto, maar dat is niet altijd wenselijk.

Afdakskestechniek

De afdakskestechniek is een charmante Belgische benaming voor een techniek die je buiten kan helpen catch eyes te verkrijgen.

Als je onder een afdakje of tunneltje gaat staan dan zorgt dit ervoor dat het licht niet meer van alle kanten komt. Daardoor krijg je wel die gewenste catch eyes. Hoe verder je naar achter gaat hoe duidelijker en contrastrijker deze witte licht reflecties. Heb je geen afdakje dan kun je dit resultaat ook met een reflectiescherm verkrijgen.

De linkse foto is voor het afdakje gemaakt, de middelste foto 2 meter onder het afdak en de derde foto 4 meter onder het afdak.

Dit zelfde effect doet zich voor als je iemand in een ruimte fotografeert en daarbij het licht gebruikt van het raam. Het raam is in dat geval eigenlijk een grote softbox. Zou het licht te fel zij dan wordt het soms afgeplakt met zogenaamd tracing paper. Dat is een soort van half transparant papier waardoor het zonlicht minder fel wordt.

Ga je iets verder van het raam staan dan zullen de lichtjes in de ogen, net als buiten onder een tunnel, duidelijker worden.

Opdracht 1
  1. Zoek een afdakje
  2. Plaats je model iets voor het afdakje en maak een foto
  3. Plaats het model ongeveer een meter naar achteren, net onder het afdakje en maak een foto
  4. Plaats je model weer een meter naar achteren en maak weer een foto
  5. Herhaal dit totdat je minimaal 5 foto's hebt.
  6. Vergelijk de foto's op de computer met elkaar en kijk naar het licht in de ogen; waar vindt je dit het mooiste.
Opdracht 2

Maak een aantal foto van het model in een door jouw gekozen omgeving die past bij de sfeer die je de foto wilt laten uitstralen. Zorg dat het model goed p de foto staat. Let daarbij op de achtergrond, voorgrond en de houding. Zorg bovendien dat de catch eyes zichtbaar zijn. (Neem een reflectiescherm mee).

Tip: als je geen catch eyes zien laat het model dan eens 360 graden rond draaien (zelf meedraaien) om te kijken of je het onder een ander hoek van het licht wel ziet.

Created By
Hilde Maassen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.