Loading

Et sterkt, men varmt møte med barn i Brasil Tekst: Kenneth Ø. Monsen | Foto: CARF

Inntrykkene var mange og sterke for delegasjonen fra BOB som tidligere i år besøkte Kolibri CARF sine aktivitetssentre i Sao Paulo i Brasil. Med i bagasjen hadde «bobberne» bl.a. med seg komplette sett med Brann-drakter.

Til tross for at barna i favelaen i området rundt São Paulo vokser opp under forhold som er svært forskjellig fra norsk hverdag – med særdeles mye kriminalitet og rusproblemer, utstråler de en varme og lærevillighet som overgår det meste.

Det fikk en gruppe BOB-ansatte oppleve da de tidligere i år besøkte Kolibri CARF – hjelpeorganisasjonen som Gregory Smith startet opp i Brasil tidlig på 1990-tallet.

– Vi ble tatt imot på en helt spesiell måte – med sang, plakater og trommer. Det var en helt magisk opplevelse å se så mye glede hos disse barna og ungdommene. Det var så stort at jeg faktisk får gåsehud av å tenke tilbake på dette møtet, forteller Kristine Bødtker fra BOB. Til daglig er hun leder for forretningsførsel i boligbyggelaget. Hun får støtte fra kollega Marianne Pedersen, en annen BOB-ansatt som var med til Brasil: - Det er helt fantastisk å se hvor mye frivillig arbeid som blir lagt ned for å hjelpe disse barna, og det med små midler. Det er godt å oppleve at den økonomiske støtten som bl.a. BOB bidrar med, kommer til nytte i dette viktige arbeidet, sier hun.

Dataundervisning

– De offentlige skolene i dette aktuelle området har ikke et tilbud om dataundervisning, så senteret i Beija-Flor hadde mye fokus på å gi barna denne typen undervisning – som tross alt er viktig å kunne for de som vokser opp i dag. Dataundervisning, sammen med engelskundervisning, er to viktige byggesteiner i arbeidet. Dessuten var konflikthåndtering, samhandling mellom mennesker og holdningsskapende arbeid viktig – for å gi barna en trygghet til å stå imot presset fra å havne i gjengmiljøet. Et miljø som er preget av vold, kriminalitet og narkotika, forteller Bødtker.

– Langt på vei er dette et holdninger og kunnskap som normalt hører inn under foreldrerollen, men som mange foreldre i dette området – som ofte sliter med egne rusproblemer, unnlater å gi sine barn. Derfor er arbeidet med å gi barna sunne grunnverdier viktige byggesteiner i arbeidet til Kolibri CARF, sier Pedersen.

TAKKNEMLIGE: Barna viser ifølge BOB-følget en utrolig takknemlighet og glede over å ha fått lov til å bli med på prosjektene til Kolibri CARF.

FOTBALL PÅ STIEN: Fotballbanen til anlegget i Beija-Flor stod under vann da elven like ved var gått over sine bredder. Men iført nye Brann-drakter kunne ikke barna la være å spille fotball likevel.

MYE TYNGRE VEI: Barna i favela-området har en mye tyngre vei mot voksenlivet enn for eksempel norske barn, sier Kristine Bødtker (t.v.) og Marianne Pedersen. De to forteller at en ung mor nylig ble skutt og drept i lokalområdet, bare fordi hun ikke ville gi fra seg mobiltelefonen sin til noen unge ranere. (Foto: Kenneth Ø. Monsen)

Bygger omtanke og tillit

– Det var flott å se hvordan dette arbeidet fungerte i praksis, og hvor trygge de var blitt på seg selv og omgivelsene, og hvordan de utviklet omtanke for de andre barna i gruppen. Det ble en eneste stor, varm familie, erindrer de to.

I sentrene til Kolibri CARF er det barn og unge mellom seks og femten år gamle, inndelt i grupper for de ulike aldersgruppene. Når barna blir for gamle til å delta i programmet, skjer det svært ofte at de fortsetter i lederroller i prosjektene.

Formålet med turen var å få se hva det betyr for barna å motta den økonomiske støtter de får bl.a. fra BOB.

- Det var litt kjipt å se at organisasjonen sliter en del med økonomien. Driften av sentrene krever om lag ti millioner kroner året for å gå rundt, men de mottar i dag knappe fem millioner fra forskjellige bedrifter og organisasjoner. Dette fører til at driften stadig må bygge ned sentrene, og da er data-undervisningen et av områdene som blir skadelidende.

I følge Bødtker og Pedersen jobber organisasjonen nå med å få på plass en ordning, der private kan gi penger etter fadder-modellen.

Gatebarnprosjekt

Det hele startet som et lite gatebarnprosjekt i 1993, men har utviklet seg til et middels stort sosialprosjekt i São Paulo. Det er likevel satsingen på kunst og kultur som redskap og modellen med å utvikle nye sosiale entreprenører som har fått prosjektet til å vekke oppsikt langt utover hva størrelse skulle tilsi.

Selv om usikkerhet og uforutsigbarhet gjør disse områdene svært vanskelige å vokse opp i, ser vi samtidig at menneskene her utvikler et samhold og en stor kreativitet for å overleve. I tillegg ser vi at de, på et forunderlig vis, har en livsglede og en tro på livet, som virker sterkt på oss som «kommer utenfra», sier Sigve Fjeltvedt. Han er daglig leder for organisasjonen.

Kunst og kultur

Kolibri - Children At Risk Foundation ble startet av sosialentreprenøren Gregory John Smith i 1992. Kunst og kultur er verktøyet og preger alle deler av virksomheten. Kolibri Brasil har i dag fire aktivitets- og kultursentre. Barna og ungdommene må forplikte seg til å følge undervisning i vanlig offentlig skole, så er de på sentrene når de ikke er på skolen. De bygger opp kunnskap, selvtillit og tro på egne krefter. Det er stort fokus på det sosiale fellesskapet. Alle aktivitetene har uttrykksformer innen teater, drama, ulike typer dans og akrobatikk, et stort spekter av musikk og perkusjonsgrupper, sportsaktiviteter, samt maler- og skulpturveksted. I tillegg går all utsmykning av bygninger og hageanlegg inn i en tydelig og sterk estetisk sammenheng. Dette har gitt bemerkelsesverdige resultater.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.