Loading

Za poznáním rozvojové spolupráce do Bosny a Hercegoviny Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci

"Rozvojová spolupráce na vlastní oči" je tříletým projektem Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt započal v roce 2017 a cílí na obohacení teoretických znalostí studentů KRES o praktické zkušenosti z rozvojových projektů, a to jak těch realizovaných v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR), rozvojové spolupráce EU, tak aktivit dalších mezinárodních organizací a místních iniciativ. Projekt se zaměřuje na praktické seznámení se se třemi prioritními zeměmi ZRS ČR - Bosnou a Hercegovinou, Gruzií a Moldavskem.

V roce 2017 se projekt zaměřil na poznání rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině, která jako jedna z nejméně rozvinutých zemích Evropy patří mezi programové země české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČR tam realizuje projekty prostřednictvím grantů a zakázek vypisovaných Českou rozvojovou agenturou (ČRA) v sektorech zemědělství, zdravotnictví, energetiky, ale také budování občanské společnosti.

V termínu 3. – 13. června 2017 se studenti a pedagogové z KRES vypravili na terénní exkurzi do Bosny a Hercegoviny. Během této studijní cesty navštívili celkem 15 organizací a projektů a konfrontovali své teoretické znalosti získané během studia s praktickými ukázkami realizace rozvojových projektů přímo v terénu. Účastníci tak měli možnost poznat a diskutovat problémy, se kterými se realizátoři projektů v Bosně a Hercegovině setkávají.

the Office of the High Representative (OHR) in Bosnia and Herzegovina
Setkání na Velvyslanectví České republiky v Sarajevu
Seznámení s projekty Nansen dialogue centre v Sarajevu
Terénní výjezd na projekt Geotestu na severu Bosny
Projekt Geotestu zabývající se odpadovým managementem
Teplárna na biomasu v obci Nemila postavena s pomocí firem VHS a Eveco z Brna
UNDP Mostar, jejich ekoturistický projekt a práce s dospívajícími
Nansen dialogue centre v Mostaru
Organizace Sumero podporující integraci osob s intelektuálním hendikepem

Během studijní cesty pravidelně probíhala reflexe a témata, kterých se dotkly jednotlivé návštěvy, byla diskutována více do hloubky. Dostatek prostoru byl věnován také historicko-politickým, socio-ekonomickým a kulturním reáliím Bosny a Hercegoviny, jejichž znalost je zásadní pro pochopení kontextu a fungování země. Nově nabyté znalosti z praxe tak byly navázány na teoretické vědomosti z výuky.

Po návratu ze studijní cesty pak studenti sdílejí své zkušenosti a poznatky prostřednictvím článků, přednášek pro veřejnost, besed a dalších vzdělávacích a mediálních aktivit. Usilujeme tak o osvětu širší veřejnosti nejen ohledně Bosny a Hercegoviny jako takové, ale zejména o seznámení s aktivitami ZRS ČR, která svými výsledky přispívá ke zlepšování životních podmínek tisíců lidí v mnoha zemích světa.

2017 Bosna a Hercegovina – 2018 Gruzie – 2019 Moldavsko

Projekt "Rozvojová spolupráce na vlastní oči - Bosna a Hercegovina 2017" je spolufinancován z prostředků České rozvojové agentury.

Katedra rozvojových a environmentálních studií, 2017
Created By
Kateřina Procházková
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.