NogerGamerJR, DJ.Perhoset&Heppatytöt.me #valteri #Ohjauskeskus

Sankarit ei kaipaa rahaa

Sankarit ei kaipaa rahaa. Sehän tuottaa pelkkää pahaa. Kassalla en näytä vihreetä korttia, siksi kassa näyttää mulle porttia. Missä se täällä on pesukatu, Viitassa näkyy kuljettu latu. Viimeinen kuppi naamaan ja ulos, Seppo-pelissä meillä on huikee tulos.

Neljä syö, kolme maksaa, heppatytöt hyvin jaksaa.
Eurot pappa pahiksen siirtyy taskuun rahiksen.
Juttu on homeessa kun ukot tekstaa somessa.
Kolmen cowboyn matkassa reissu pian pulkassa.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.