Ana Jakopec 4.e

  • Rođena sam 23. 11. 1998. u Varaždinu.
  • Pohađam Prvu gimnaziju Varaždin i idem u 4.e razred
  • U budućnosti bi se htjela baviti građevinom
  • U slobodno vrijeme igram košarku koja me opušta i smiruje
  • Obožavam čitati knjige i gledati filmove
  • Volim različite vrste glazbe, ali najviše volim Red Hot Chili Peppers
  • Ako želite saznati više o mom razredu, posjetite stranicu:
"NE SANJAJ SVOJ ŽIVOT, NEGO ŽIVI SVOJE SNOVE."

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.