Loading

Netwerkevent COOPERATIE VERBINDEND LEIDEN 14 december 2018

Te gast bij De Graasj

Tijdens het laatste netwerkevent mochten we te gast zijn bij de inspirerende locatie De Graasj. Ger Joosten vertelde dat De Graasj tot stand is gekomen door een samenwerking tussen PSW en Rendiz. Bij de Graasj, voormalige Fordgarage Op 't Root, legt men de verbinding tussen werk, zorg en leren. Mensen met een ondersteuningsvraag of een achterstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij de Graasj de mogelijkheid om werkervaring op te doen en te leren zodat ze op die manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Er wordt op een integrale manier gekeken naar mensen: welke arbeid willen en kunnen ze verrichten, welke ondersteuningsvraag hebben ze en wat kunnen ze leren. Op die manier krijgt iedereen de kans om een fijne daginvulling te hebben en te groeien.

De Graasj is ook een plek om te ontmoeten: spelen in de binnenspeeltuin, eten in het (familie)restaurant, een leuke activiteit doen in combinatie met een high tea, een vergadering/teambuilding met een heerlijke lunch. De medewerkers zijn de mensen die daarmee werkervaring opdoen en participeren. Daarnaast wil de Graasj een “broedplaats” zijn voor de wijk en wijkbewoners de mogelijkheid bieden om initiatieven te ontplooien. Zo bieden ze o.a. huiswerkbegeleiding voor jongeren.

Leiderschap & Ziekteverzuim

Bestuurslid, gastspreker en dagvoorzitter Will Raven vertelt over hoe ziekteverzuim zich verhoudt tot leiderschap. Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is geweest. Het percentage was maar liefst 4,9%. Dat betekent dat op elke 1000 mensen er 49 ziek zijn aldus het CBS. Volgens het CBS zijn de cijfers beïnvloed door de stevige griepepidemie maar daarmee is de griep niet de klacht die de meeste verzuimdagen tot gevolg heeft. Dat zijn namelijk, al lange tijd en by far, stress gerelateerde klachten zoals overspannenheid en burn-out. Meer dan de helft van het ziekteverzuim in ons land is hier inmiddels aan te wijten.

Uit resultaten is gebleken dat bij leidinggevenden die de werkdruk te hoog opvoeren, te weinig empathie tonen, geen gevoel van waardering geven of een angstcultuur creëren, hun medewerkers emotioneel afhaken. En dat terwijl we anno 2018 toch inmiddels weten dat niet blije medewerkers minder productief zijn, niet tot tevreden klanten gaan leiden én conform de conclusie van het CBS uiteindelijk zelfs ziek worden. Uiteraard is de meest trieste conclusie dat dit veel en vaak onnodig menselijk leed veroorzaakt maar ook op economisch vlak een enorme stempel drukt op de jaarrekeningen.

Leidinggevende zijn is wellicht meer een vak op zich dan dat we vaak in functieomschrijvingen lezen en ons realiseren. Zoals zo vaak begint de oplossing van een groot probleem met kleine eerste stappen die uiteraard niet alle problemen oplossen maar mocht je toevallig leidinggevende zijn en mocht je het niet al regelmatig doen, stap morgenvroeg eens op een collega af en zeg oprecht: Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent! Je doet het goed! En laat je vervolgens verbazen.

Verbindend Leiderschap in de praktijk

Marianne Smitsmans, bestuurslid van de coöperatie vertelt in alle openheid haar verhaal van enorme verlegenheid in haar jeugd naar verbindend leider. "ik was 14 en vond dat er iets moest veranderen en heb de keuze gemaakt uit mijn verlegenheid te stappen". Terugkijkend was dit haar eerste stap naar leiderschap".

Tijdens de functies als teamcoördinator en manager in de jeugdzorg, gehandicapten zorg, onderwijs (volwassen educatie) had ze vragen: we scholen studenten en teams maar wat doen we nu eigenlijk aan onze eigen ontwikkeling? In de praktijk komt dat vaak neer op samen zitten, luisteren zonder oordeel, elkaar leren kennen, buiten je eigen kaders om denken, leren van de ander en samen optrekken in elkaars doelen en visies. In haar huidige rol als wethouder Sociaal Domein, Communicatie en Burgerparticipatie heeft ze grote uitdagingen waarbij ze elke dag kiest voor verbindend leiderschap.

Lid Lars Rompen - Team Academy Maastricht: "dit is het enige netwerk waar men echt bereid is om naar elkaar te luisteren"

Zorginnovatieplatform & verbindend leiderschap

Albert Dahmen, programma manager "Beter met Minder" vertelt over de verbinding in de zorg tussen de overheid en zorgaanbieders. "uiteindelijk hebben we een gezamenlijke veranderopgave om binnen het financiële aspect goede kwalitatieve zorg binnen kaders aan te bieden". Hieraan vooraf ging overtuigings- en doorzettingskracht, deelnemen aan overleggen om in eerste instantie de verbinding aan te gaan, een andere verhouding met elkaar krijgen tot samenwerken en leren luisteren naar elkaars obstakels, verschillende visies en uitdagingen.

Lid Monique van Heesch-Webers - Zelfstandig verpleegkundige

"Dank aan allen die deze inspirerende middag mogelijk maakten!!! Allereerst mijn complimenten aan Ger Joosten, over zijn verhaal betreffende de locatie "De Graasj". Ben er al regelmatig geweest, maar kende het verhaal over "de Graasj" nog niet. Voor mij persoonlijk; perfecte timing dat het onderwerp uitgerekend vandaag gepresenteerd werd! Waardevolle gesprekken met inmiddels bekende maar ook weer nieuwe mensen. Nieuwe verbindingen tussen overheid en zorgaanbieders! Coöperatie Verbindend Leiden; ga zo door!!!"

Panel Zorginnovatieplatform

Panelleden Marc van Ooijen - bestuurslid De Zorggroep, Ingrid Widdershoven - bestuurslid Koraal Groep en Marianne Smitsmans - Wethouder Sociaal Domein, Communicatie & Burgerparticipatie lichten elk hun eigen uitdagingen over dit platform toe. Een pittige uitdaging waarbij zoals Albert al aangaf luisteren, je verplaatsen in de ander, kwetsbaar opstellen en ook boosheid soms een juiste plek werd gegeven. Allen hadden hierbij het doel om vanuit verschillende referentiekaders uiteindelijk dezelfde taal te spreken. "we zijn er nog niet, maar we zijn trots op wat we tot nu toe voor elkaar gekregen hebben". Vanuit een positionering tegenover elkaar naar met elkaar. Dat is verbindend leiderschap!

Wat zou jij het Zorginnovatieplatform absoluut mee willen geven?

Deze vraag stelden we aan de deelnemers in de zaal. Nadat men met elkaar kennismaakte, kwamen hier zeer waardevolle ideeën naar voren die door de panelleden genoteerd werden. Door de inbreng van de deelnemers kan het Zorginnovatieplatform aan de slag met nieuwe ideeën.

Een greep uit de waardevolle tips

  • laat inwoners meedenken en beslissende stem hebben
  • in hoeverre worden zorgvragers meegenomen in dit platform
  • laat de "werkvloer" met casuïstiek aan de slag gaan waarbij de zorgmedewerkers aan vernieuwing mogen werken
  • verplaats je in de ander met empathie
  • voorkom zorgbesparing, ga voor preventie
  • heb aandacht voor de urgentie van de vergrijzing, de stijgende vraag in de jeugdzorg. Vervolgstappen samen aanzetten vanuit noodzaak
  • investeer ook in persoonlijk leiderschap en investeer in de zorgprofessional
  • blijf het gezamenlijk belang op tafel leggen

Netwerkborrel

Na deze inspirerende middag was er volop gelegenheid om na te praten en ieders netwerk te versterken onder het genot van een drankje waarbij weer mooie ideeën en verbindingen werden gelegd.

Bedankt!

Wij willen iedereen die aanwezig was bedanken voor de aanwezigheid en waardevolle inbreng tijdens dit laatste netwerkevent van 2018! Rest ons nog iedereen fijne feestdagen te wensen en een gelukkig, gezond en verbindend 2019!

Namens. Marianne Smitsmans, Carolien van der Linden, Will Raven, Birgit op de Laak, Robbert Halffman, Leo Crombach, Anne Kleefstra, Ward Vijgen, Jan Valkenborgh en Moniek Simons

Vragen?

Heb je vragen, stuur dan een mail naar info@verbindendleiden.nl of neem contact op 06-26799247 (Moniek Simons).

Wil jij ook lid worden?

Wij verwelkomen graag nieuwe leden! Je kunt zowel Samen-Werk Partner worden als individueel lid (slechts € 95,- per jaar met o.a. de mogelijkheid om aan 4 netwerkevents deel te nemen). Meer info lees je hier.

Halen & Brengen

Omdat we de gedachte van halen & brengen in onze coöperatie een belangrijk vinden, horen we graag jouw ideeën en tips. Dit kan gaan over de invulling van een netwerk op welke manier dan ook, een inspirerende locatie waar te gast mogen zijn en onder de aandacht brengen, een werkbezoek, enz. telkens in relatie tot verbindend leiderschap. Begin bij jezelf en doe het samen...

SAVE THE DATE

Graag tot de volgende keer!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.