En kveld på teateret

DANVIK KVELD, DEN ENE KVELDEN HVER KLASsE PRØVER Å OVERGÅ DEN ANDRE med et FORRYKEnDE UNDERHOLDNINGS-show. TV, FOTO OG SPILL HADDE ALLEREDE hatt sin tur i rapelyse tidligere i år. OG NÅ VAR DET SKUESPILLERNE SIN TUR til å underholde.

DET VAR EN ROLIG TIRSDAGS MORGEN, OG SKUESPILLERENe VAR I GANG MED Å DISKUTERER HVA DET SKULlE GJØRE PÅ DANVIK KVELD, ELLER HVA DE SKULlE ha TIL MIDDAG. JEG ER IKKE HELT SIKKER.

JEG vet IKKE HELT HVA SOM FOREGIKK HER, JEG HUSKER BARE AT JEG LO GODT...

To dager senere hva det omsider blitt torsdag. NOEN AV skuespillerene holdt på å rigge til scene. MENS ANDRE VAR TRAVELT OPPTATt MED Å ØVE PÅ REPLIKKER TIL DEN STORE KVELDEN.

LA MEG BARE SI DETTE. DU HAR IKKE sett EN HEFTIG KRANGEL FØR DU HAR SETT EN VEGETARIANER OG EN KJØTTELSKER som MÅ BLI ENIGE OM HVA DET SKAL SERVERE.

KLOKKEN ER NI OM KVELDEN, SALEN ER FULL AV ELEVER. SHOWET STARTER MED EN PARODI PÅ INTROEN TIL TV SERIEN "FRIENDS". ETtER DET BLIR DET HELT MØRkT I SALEN. ADRIAN OG AMANDA KOMMER FRAM PÅ ScENEN OG ØNSKER ALLE VELKOMMEN. SHOWEt HAR BEGYNT!

LITT TEKNISKE PROBLEMER MÅ DET DA BLI.

Johan og Andreas puster lettet ut etter en velykket forestilling

Alt i alt ble det en svært underholdende aften. man kan si at skuespillerteknik har gjort det vanskelig for de andre klasene å overgå. 10/10

Credits:

Ernst Andreas Barane

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.