LOCK ME UP 2017 FREE A GIRL -Team NielZ Almelo

Per dag worden er duizenden jonge meisjes vastgehouden in bordelen en soms wel 30 keer per dag verkracht. Kinderprostitutie moet stoppen. Open de deur naar vrijheid voor een meisje in de gedwongen prostitutie.

TEAM NielZ in ALmelo

Wat kun je doen om ons te helpen?

1. Natuurlijk allemaal heel graag een gift overmaken op onze profielpagina’s van Lock Me Up.

2. Zakelijk sponsoren. Neem contact met ons op want er zijn heel veel mogelijkheden om te sponsoren inclusief naamsvermelding op het hokje, op bierviltjes of…op 1 van ons!

3. Via dezelfde link kun je bieden op prachtige veilingitems. Die zie je op onze pagina onder de giften, dus iets naar beneden scrollen.

5. Kom even buurten bij ons op 16 t/m 20 mei tussen 11:00 tot 23:00 voor restaurant Nielz in Almelo.

6. Stuur 1 van ons een mail als je items hebt die wij mogen veilen voor het goede doel!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.