Loading

Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt 8. luokan maantietoa

Kartta-oppimiskokonaisuus (kpl 1 ja 2)

Karttahaaste ja karttataidot

Tää on helppo! - peli

Maailman nimistön kertaus

maisemat - oppimiskokonaisuus (kpl 3-9)

Maisemat ja niihin vaikuttavia asioita

Suomen maisema-alueet

Tehtävä: Tee sanalistat jokaisesta Suomen maisema-alueesta oppikirjan kappaleen avulla. Täydennä sanalistoja Yle Areenan Meidän maamme-videoiden avulla.

Tehtävä: Ota kuva maisemasta, joka on sinulle tärkeä ja jossa olet itse mukana. Tulkitse kuvaa alla olevien kysymysten avulla.

Kaupungit ja maaseutu (kpl 5)

Tehtävä: Tutustu kaupungistumiseen ja kaupunkeihin esimerkiksi alla olevien linkkien avulla.

SWOT-analyysit kaupungeista ja maaseudusta

Tehtävä: Tee SWOT-analyysit sekä kaupungeista että maaseudusta.

SWOT-analyysit kaupungeista ja maaseudusta.

Vaikuta ympäristöösi! (kpl 6)

 • Minkä asian haluaisit muuttaa?
 • Mihin asiaan haluaisit vaikuttaa?

Suunnittele ja toteuta jokin vaikuttamisprojekti, joka liittyy lähiympäristösi viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Voit keksiä projektisi aiheen itse, valita jonkin alla olevista tai etsiä ideoita esimerkiksi nuortenideat.fi - sivuilta.

 • ilmastomielenilmaisu
 • pikavaatehanke / älä osta - hanke
 • vastamainoksia pikamuodista
 • ympäristömerkit - tuote-esittely
 • roskista taidetta
 • kodin muovin kierrätys / muovien käytön vähentäminen
 • my green day / 10 ilmastotekoa - vlogit, blogit, podcastit
 • varainkeruuhanke: pop up - kioski tm.
 • reilun tuotteen / risainatun tuotteen suunnittelu ja mainoskampanja
 • tutkimus hävikkiruuasta: haastattele koulun ruokalan henkilökuntaa
 • kasvisruokahaaste
 • vähemmän lihaa - viikko
 • oman ruuan kasvattaminen - perheprojekti
 • lemmikkien hyvinvointipäivä
 • pölyttäjäpysäkit, hyönteishotellit
 • siilien suojeluprojekti: rakenna siilille asuntoja
 • luontopolku lähiluontoon / koulun pihalle
 • eläinten hyvinvointiin liittyvä kansalaisaloite
 • Instagram-kampanja syrjinnästä
 • mielipidekirjoitus lehteen koirapuiston terpeellisuudesta tms.
 • matelijoiden uusi brändi
 • sammakoiden suojeluprojekti
 • ploggaustapahtuma
 • elektroniikkajätteen keräyskampanja
 • lähiympäristö viihtyisämmäksi - talkoot
 • purkkaprojekti: purkkaroskikset risainatusta kierrätysmuovista koulun pihalle
 • Itämeripeli
 • siistikotibiitsi - talkoot
 • Flash mob koulun pihalla

Vaikuttamisprojektin ohjeet

1. Suunnittele, miten toteutat vaikuttamisprojektisi. Kirjoita suunnitelma Word-asiakirjaan. Kirjoita suunnitelmaan alla olevat otsikot ja niiden alle lyhyet kuvaukset. Käytä selkeää fonttia ja fonttikokoa 12-14. Jaa suunnitelma opettajalle.

Suunnitelma:

 • projektin nimi
 • projektin tavoite
 • mitä projektissa tapahtuu
 • missä se toteutetaan
 • mitä toimintatapoja käytetään
 • ajankohta
 • aikataulu
 • dokumentointi
 • yhteistyötahot ja yhteydenotto
 • työnjako
 • tarvittavat materiaalit ja tietolähteet

2. Esittele suunnitelma opettajalle ja tee tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin.

3. Toteuta projekti ja dokumentoi sen eri vaiheita kuvaamalla ja kirjoittamalla muistiinpanoja.

4. Kirjoita vaikuttamisprojektistasi raportti alla olevien otsikoiden mukaan. Huomaa, että voit päivittää projektisi suunnitelman raportiksi.

 • Projektin nimi
 • Projektin tavoite
 • Projektin suunnitelma (liitä tekemäsi suunnitelmat mukaan)
 • Projektin toteuttaminen ja dokumentointi (kuvaile projektisi eri vaiheita ja lisää mukaan kuvia ja videoita projektin eri vaiheista)
 • Projektin arviointi (arvioi projektisi toteutumista: miten suunnitelmat pitivät, mihin olit tyytyväinen jne.)

5. Valmistaudu esittämään projektisi muille.

Jääkausi ja sen jäljet maisemassa (kpl 7-9 ja sivut 70-71)

Tehtävä: Lue tai kuuntele Arttu-sovelluksella (ilmainen, puhelimeen ladattava sovellus) kappaleet 7, 8 ja 9. Valitse ainakin kaksi oppikirjan tehtävää / kappale, jotka teet hyvin.

Tehtävä: Tee käsitekartta aiheesta JÄÄKAUSI JA JÄÄKAUDEN JÄLJET oppikirjan kappaleiden 7,8 ja 9 avulla. Opettele selittämään käsitekartta omin sanoin. Jos osaat selittää, olet todennäköisesti oppinut asioita. Jos et osaa selittää - opettele lisää.

Voit käyttää mallina ja apuna Saran tekemää käsitekarttaa.
Kuvat ovat Grönlannista. Heti jääkauden jälkeen Suomen maisemat saattoivat muistuttaa Grönlannin maisemia. Ensimmäisissä kuvissa näkyy Grönlannin mannerjäätikköä ja sen edessä moreenia. Moreeni on Suomenkin yleisin maalaji.

Tehtävä: Opettele tunnistamaan jääkauden jälkiä maisemassa. Tutki oppikirjan kappaleiden kuvia, alla olevia kuvia, katso alle linkitetty video ja pelaa Kahootit kaverin tai kotijoukkojen kanssa. Opettele myös selittämään miten ne ovat syntyneet.

Kuvissa on jääkauden jälkiä maisemassa. Ylhäältä alaspäin: savialueita, siirtolohkareita, hiekkaa (rannoilla ja hiekkakuopissa), hiidenkirnuja, lohkareluolia, silokallioita, Kolmas Salpausselkä (reunamuodostuma paljastuu kivisenä Jurmon saarena), muinaisranta.

Tehtävä: Pelaa kaverin kanssa jääkausi - Kahoot!. Vastaa Ylen Tunnistatko jääkauden jälkiä - visaan ja katso Ekolokero jääkauden jäljistä.

Tehtävä: Tutki lähiympäristösi maastokarttaa ja etsi sieltä jääkauden jälkiä. Lähde retkelle ja etsi jääkauden jälkiä maastosta ja ota niistä kuvat. Tee lähiympäristösi jääkauden jäljistä esimerkiksi Sway-kuvaesitys, video tai blogijuttu. Tyyli on vapaa! Jos teet esimerkiksi videon, sen tyylinä voi olla vaikka komedia, jännitys tms. Kuvaile työssäsi jääkauden jälkien syntytapoja, ajankohtaa, jolloin ne ovat syntyneet ja sijaintia yms.

Tehtävä: Rakenna pahvin päälle taikataikinasta (tai muovailuvahasta) maisema, jossa näkyy monia jääkauden jälkiä. Voit toki käyttää muitakin materiaaleja, kuten paperia, paperimassaa, kiviä, hiekkaa jne. Lisää maisemaan pienet ns. opaskyltit, joissa lukee jääkauden jäljen nimi. Kuvaa rakentamasi maisema (video/kuvat). Jos teet videon, lisää mukaan selitykset. Vinkki: Laita maisemaan jokin pieni leluhahmo ja kuvaa sen seikkailuja jääkauden jäljillä.

Tehtävä: Etsi luonnosta alla olevat asiat. Ota kuvat ja tee kuvista kuvakollaasi, jossa etsittävät asiat ovat kuvina samassa järjestyksessä kuin alla olevassa ruudukossakin. Ei haittaa, jos et löydä kaikkia! Liitä kuva oppimispäiväkirjaasi.

Salon maiseman synty (ennen ja jälkeen jääkauden)

Tehtävä: Tutustu Salon maiseman syntyyn. Tee aikajana Salon maiseman syntyyn liittyvistä päätapahtumista.

Kertaavia kysymyksiä kappaleista 7, 8 ja 9

7. MAAPALLOLLA ON JÄÄKAUSIA JA LÄMPÖKAUSIA

 • Minkälainen ilmasto on lämpökausilla ja jääkausilla?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat lämpökausien ja jääkausien vaihteluun?
 • Miten mannerjäätikkö syntyy?
 • Missä sijaitsevat maapallon suurimmat vuoristo- ja mannerjäätiköt?

8. JÄÄKAUDEN JÄLJET NÄKYVÄT MAISEMASSA

 • Milloin viimeisin jääkausi alkoi ja päättyi?
 • Mitkä jääkauden jäljet syntyivät jäätikön etenemisvaiheessa? Miten ne syntyivät?
 • Mitkä jääkauden jäljet syntyivät jäätikön sulamisvaiheessa? Miten ne syntyivät?
 • Miten harjut eroavat reunamuodostumista?
 • Mitä ovat lajittuneet ja lajittumattomat kivennäismaalajit? Miten ne ovat syntyneet?
 • Mitä jääkauden jälkiä löydät lähiympäristösi maastokartasta?

9. JÄÄKAUSI VAIKUTTAA YHÄ IHMISEN ELÄMÄÄN

 • Jos pääsisit safarille jääkauden aikaiseen Eurooppaan, minkälaista elämää näkisit siellä?
 • Miten ja milloin ihminen (Homo sapiens) levisi eri maanosiin viime jääkaudella?
 • Milloin ensimmäiset asukkaat saapuivat Suomeen ja Salon seudulle? Miltä maisema näytti silloin Salon seudulla?
 • Jos pääsisit matkalle 9 000 vuoden takaiseen Suomeen ja Salon seudulle, minkälaista oli varhaisten suomalaisten ja salolaisten elämä silloin?
 • Miksi Suomessa maa kohoaa ja mitä siitä seuraa?
 • Mitä (ja missä) maankohoamisen seurauksia olet nähnyt lähiympäristössäsi?
 • Miten jääkausi vaikuttaa yhä ihmisten elämään? Eli miten ihminen hyödyntää jääkaudella syntyneitä muodostumia (jääkauden jälkiä)?
 • Mitä ovat eloperäiset maalajit ja miten ne ovat syntyneet? Miten eloperäiset maalajit eroavat kivennäismaalajeista?

LÄHIYMPÄRISTÖNI

Perniö ja Salo ennen ja nyt

Tehtävä: Lähde tutkimaan lähiympäristöäsi alla olevan OLET TÄSSÄ - kuvan avulla. Kerro ja näytä oppimispäiväkirjassasi, mitä teit ja löysit.

Olet tässä - tehtäviä. Huomaa! Tarvittavat Perniön vanhat kuvat löytyvät alta.
Vertaa Perniön vanhoja maisemia nykyisiin maisemiin. Voit myös haastatella Perniössä pitkään asuneita ihmisiä. Miten maisemat ovat muuttuneet?

Tunnetko lähiympäristösi? - visa

maailman maisemat ja elinympäristöt (kpl 10-17)

Dollar Street

Azouze family , Tunisia $ 116 /month. The Azouze family lives in Bizerte in Tunisia. Mehriz is 47 years old and works as a mason. His wife Aycha is 44 years old and they have 5 children. They own a 2-bedroom house which has been their residence for 2 years. They are planning to buy a fridge and their dream is to be able to buy some household items. Photo: Zoriah Miller CC BY 4.0
Sdambulyak family , Ukraine $ 10 090 /month. The Sdambulyak family lives in Kiev in Ukraine. Svyatoslav is 37 years old and is a business owner. His wife Viktoria is 33 years old and they are parents to 3 children. They live in a 4-bedroom house and have been living there for 5 years. They own the house and like living there because of its location, but the disadvantage is that there aren’t enough shops nearby. The family’s favorite items in the house are the documents and photographs. Their next big plan is to buy a new car. They are looking forward to their dream of traveling all over the world. Photo: Zoriah Miller CC BY 4.0

Vuoristoalueet

Rannikot

Arktiset alueet

Lauhkeat vyöhykkeet

Välimeren alueet

Aavikot

Monsuunialueet

Sademetsät

Created By
Rita Keskitalo
Appreciate

Credits:

CC BY-SA Rita Keskitalo