Vitsippor & körsbärsblom botaniska trädgården, göteborg 2015

det är fortfarande tidig morgon när jag parkerar utanför Botaniska. Årets första besök. Äntligen blir det av.

Det doftar underbart av hyacinter, som tillsammans med tulpaner fyller rabatterna på entreplatsen.

Jag blir sittandes där en stund, inte bara för att njuta av dofterna utan för mer rent praktiska och irriterande göromål.

Jag har införskaffat en ny bärrem till kameran. En fiffig anordning som fördelar tyngden av kamera och objektiv. Men hur jag än gör får jag inte till det och dessutom snor sig selen. Tur att jag är själv så ingen ser hur knevligt jag beter mig. Men till slut får jag huvud och arm på var sin sida och jag kan låsa selen under armen.

Nu är jag redo för en härlig kameranad.

Hattstugan, vårens motiv i Bildrabatten
H a n a m i

Botaniska har pyntats för Hanami. I träden hänger pastellfärgade rispappslyktor och i morgon kommer gräsmattorna under de blommande körbärsträden att fyllas med filtar och picknickkorgar.

Hanami - att beskåda blommor
Vitsippsdalen
Vitsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår...
Ekorren satt i granen, förra året när vi möttes. (ja ja det kanske var en en då då ) I år satt han mitt i vitsippebacken med sin kotte
©Gunilla Norén
Created By
Gunilla Norén
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.