Loading

Poezijos Pavasaris 2020 JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE - 28 GEGUŽĖS - MŪSŲ POETAI IR SVEČIAI

Violeta Kelertas

Sandra Avižienytė

Judita Gru

Jonas Ivanauskas

Aistė Armonavičienė

Neringa Ablingytė

Ingrida Pilibaitienė

Lina Garnytė

Violeta Kelertas (JAV)

Ypatinga mūsų padėka Violetai, komparatyvistikos profesorei, vertėjai ir visuomenininkei, mūsų globėjai, įkvėpėjai ir viešniai

A good time to catch up on Žemaite in English. Available on Amazon and Kindle.

Valdas Aušra (JAV)

Poetas, redaktorius, kunigas, fotomenininkas,lietuviškos kultūros puoselėtojas

Sandra Avižienytė (JAV)

Ypatinga mūsų padėka Sandrai, poetei, visuomenininkei, mūsų globėjai, įkvėpėjai ir viešniai

Sandra Avižienytė (1981) gimusi ir augusi Alytuje, nuo 2002-ųjų gyvena JAV. Dėl eilių lyriškumo daugelis eilėraščių skamba dainomis. Dalis jų išverstos į prancūzų kalbą. Yra išleidusi 6 poezijos knygas:

Kai akyse suspindi ilgesys (2005, Vilnius)

Kai akyse suspindi ilgesys (2015, Vilnius)

Ką vadinom vardais (2016, Šiauliai, LT)

3 dienos, 4 naktys (2017, Šiauliai, LT)

Psichopatija (2020, Čikaga, IL)

Pabirusios mintys (2020, Čikaga, IL)

Sudarytoja ir leidėja:

Žemyna: Lietuvių poezijos pavasaris JAV 2019 (2019, Čikaga-Kaunas)

Vėtrungės: JAV lietuvių poezijos pavasaris 2020 (2020, Čikaga-Kaunas)

Postmodernistiniai modernizmai, Algis Dirda: JAV lietuvių poezijos pavasario 2019 laureato eilėraščių ciklas (2020, Čikaga, IL)

Nuodėmių taurė, Romualdas Zableckas: JAV lietuvių poezijos pavasario 2020 laureato ankstyvosios poezijos rinkinys. (2020, Čikaga, IL)

Judita Gru (JK)

Poetė, knygų autorė, redaktorė, kultūrologė, visuomenininkė, etninio paveldo tyrinėtoja

Labdaros vakaras vėžiu sergantiems vaikams Lietuvoje remti
Knygos pristatymas Waterstone knygyne
Juditos straipsniai
Peterborough istorinis paveldas

Jonas Ivanauskas (LT)

Dariaus Furmonavičiaus fotografija

Poetas, visuomenininkas, knygų autorius, lietuvybės ir Žiemgalos paveldo puoselėtojas

Ši kny­ga – jau 30-as Jo­no Iva­naus­ko lei­di­nys, ku­rį puo­šia Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­čio kraš­tie­čio Al­ber­to Jur­ge­lio me­džio rai­ži­nys – poe­to po­rtre­tas.

Aistė Armonavičienė (JK)

Poetė, poezijos rinkinių autorė, lietuviškos mokyklėlės įkūrėja, lietuvių tautinių tradicijų puoselėtoja

Neringa Ablingytė (JK)

Poetė, tapytoja, bardė, lietuviškos kultūros puoselėtoja

Neringos darbai: "Muzika" - viršuje; kairėje - "Ilgesys".

Ingrida Pilibaitienė (JK)

Lietuvių teatro Hull'e trupės vadovė, studijuoja dramą ir teatro praktiką, lietuviškų teatro tradicijų puoselėtoja

Ingrida skaito V Landsbergio eiles "Kad ėjau aš keleliu..."

Ingrida dainuoja liaudies dainą iš Mažosios Lietuvos "Anksti rytą kėliau"

Lina Garnytė (JK)

Lietuvių knygyno Londone vadovė, visuomenininkė, lietuvių literatūros puoselėtoja

Organizatoriai: Londono Knygnešys - Peterborough Švyturys - Nottingham Židinys

Poezijos Pavasaris 2020 Gegužės 28 d. 19.00
Created By
Ruta Furmonaviciene
Appreciate

Credits:

Created with images by Meriç Dağlı - "untitled image" • Lana Graves - "untitled image" • Alok Shenoy - "untitled image" • João Silas - "Cianorte desktop" • Mink Mingle - "untitled image" • Roman Kraft - "untitled image" • Susan Yin - "untitled image"