Hundur Daníel steinn

mesta Kjörbýli: kjörbýli hunda er heitt, þurrt og rólegt Heimili. fæÐa: venjulegur hundamatur t.d. royale canin. ógn: t.D. póstur, aðrir hundar, ókunnugir og smádýr. hve margar tegundir: ÞaÐ eru u.Þ.B. 339 hunda tegundir til í heiminum. sumir hundar í heiminum eru farnir að haga sér eins og manneskjur t.d. tala manna tungumál.

Credits:

Created with images by Michael | Ruiz - "Growing Up" • Wow_Pho - "dog cute pet"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.