Nässjö Grand Prix international

Det har varit glädjande att få visa upp Nässjö med mycket publik varje gång!

Maskoten Bong föddes 2015

2017 skall vi attrahera cyklister från våra grannländer.

För att 2018 göra tävlingen internationell.

2017 års bana

Credits:

Sponsorer 2016 Nässjö Kommun Pölder Sport RAMVERKSTAN Nyhemsfärghus JL Byggtjänst TRANSAB SML-fastigheter Smålandsplattsättning Kapen fastigheter Hotell Högland Preem Nässjö Smålands Dagblad Nässjö Näringsliv NNAB ELON Circle K Cykodel VB Städ och Service Z-guld Blend ljusdesign Skagerts Byggmaskinerna AB Länsförsäkringar Bank Nässjö/Jönköping Mascot Motor Old Gold Tattoo Grafica

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.