synchronisatie

Om een vloeiende beweging te hebben heeft men vroeger tests gedaan.

Daaruit is gebleken om een beweging vloeiend te laten verlopen dat je minimum 24 beelden foto’s per seconde moest laten veranderen.

Bij die frame rate lijkt het alsof het een vloeiend beeld oplevert, hoewel het elke seconde eigenlijk 24 losse "foto's" zijn.

De film sector is hier mee aan de slag gegaan tot vandaag

Waarom geen 24 beelden per seconde maar 25 frames per seconde.

Is door de directe relatie tussen de net frequentie van 50 hz en het generen vanuit die frequentie van klokken die in TV ervoor zorgt dat je exact 25 beelden per seconde hebt.

50/2 is 25

Het was gemakkelijk om uit die net frequentie stabiele klokken te maken.

Daarom is er ook het verschil tussen 30 fs en 25 fs.

Amerika heeft 60hz.

In amerika 30 frames per seconde smpte (Society of Motion Picture & Television Engineers

Europa 25 frames per seconde EBU (european broadcast union)

In film nog steeds 24 fs

Ondertussen zijn de HD TV beelden aan 50 frames en 60 frames per seconde.

Te vergelijken met dubbele sampeling frequenties bij audio 96 khz

Een TV programma is dus samen gesteld uit aparte foto’s = beelden= frames.

beeld bestaat uit een aantal lijnen die één voor één geschreven worden

als we aan de onderkant van zo een frame komen krijgen we een korte tijd zwart tussen twee beelden= blanking

daar schrijven we een puls die aangeeft dat we naar het volgend beeld (frame gaan)

er zijn 25 of 24 of 30 beelden per seconde

als twee beelden aan elkaar worden gezet niet in de blanking dan krijgen we een schok in het beeld

tegenwoordig hebben we een veel beter soort puls die tri level sync

Bij audio is dat ook zo...

bij audio worden er 44 100 samples (metingen) genomen per seconde

om er voor te zorgen dat die samples op verschillende toestellen gelijk lopen is er een clock nodig (bvb word clock)

Wat heeft black burst met Tijdcode te maken?

veel

Als je wil dat het uurwerkje van frames minuten seconde uren op de juiste plaats wordt geschreven en op elke machine op dezelfde manier dan moet je ervoor zorgen dat de frames of de samples "clock" gelijk lopen.

WAT met PRO TOOLS

WAT met DSLR

oefening

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.