Over ons wij zijn wij?

Ernst-Jan van Pel

Bruidsfotograaf, beeldbewerking en albumdesign

Werkwijze

Ik omschrijf mijn fotografie graag als fris, stijlvol en spontaan. Door mijn persoonlijke betrokkenheid beleef ik vaak echte emotie bij het vastleggen van de gevoelige momenten. De beelden spreken dan voor zich! Ik vind het belangrijk om de dingen te laten gebeuren en ze ongeregisseerd vast te leggen. Bij een fotoshoot met het bruidspaar en de groepsfotografie neem ik uiteraard wel de leiding.

“Ernst-Jan heeft onze dag prachtig vastgelegd. Hij vindt de spontaniteit tijdens de fotoshoot belangrijk en dat zie je terug in de foto’s.”

Ebel-Jan Scheepers

Bruidsfotograaf

Na een 4-jarige studie aan de Fotovakschool in Apeldoorn ben ik in 1992 begonnen als zelfstandig fotograaf. Een helder en persoonlijk contact met de klant staat bij mij hoog in het vaandel. De klant staat altijd centraal. In onze huidige hectische wereld probeer ik een evenwicht te vinden in creativiteit, flexibiliteit, kwaliteit en snelheid.

Created By
ErnstJan van Pel
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.