"Ekstra Fine" er fersk og håndrenset HITRAKRABBE Våre aller beste produkter - akkurat som da vi sendte Hitrakrabbe med sjøfly til Sverige på 50-tallet

DET STARTET MED FISKEMOTTAK OG HANDEL PÅ HITRA: Helt siden 1700-tallet ble drevet handel fra Ansnes på HItra. Herfra dro jekter fylt med saltfisk tørrfisk og klippfisk. Jekter som returnerte med varer kystens folk ikke var selvberget med. Hit kom også Sivert Fjeldvær i 1905, fiskehandleren fra Fjellværøya. Dette er utgangspunktet for dagens HitraMat AS.

Rundt 1930 kom Fosenbåtene i trafikk og Ansnes ble et handelssted av betydning. Helt i sentrum lå SA Fjeldværs Eft, en dagligvarebutikk med dampskipsekspedisjon. Ansnes begynte nå å bli et godt innrisset stedsnavn i kartet over Hitra.

Krabben blir sentral

Siverts sønn Anton Fjeldvær begynte samtidig å ta i mot taskekrabbe, en lite prisgitt råvare som mat her ute på kysten. Anton kokte krabben og solgte den til avtakere i Trondheim, for i byen var her et marked for krabbe likevel. Og med båten MS Ansnes satte Anton sine sønner til å frakte krabben hjem fra lokale fiskere. På denne måten var hele familien Fjeldvær tidlig engasjert i bedriften.

EXTRA FINA FLYKRABBOR TIL STOCKHOLM

Året ble 1950 og Anton begynte å eksportere levende krabber til Stockholm. Men taskekrabbene som lå pakket i kasser med tang, var vanskelig å få fram til mottakerne i live. Noen fart ble det ikke i denne eksporten før Fjeldvær i sin kreativitet fant på å bruke fly. Sjøfly var tingen for transport av levende krabbe, så pontongene på flyet ble lastet med Fjeldværs «Extra fina flykrabbor» – En delikatesse som raskt ble svært så populær i Stockholm.

HITRAKRABBE levert med sjøfly til sverige
HITRAMAT PÅ ALLE FAT

Sivert Fjeldvær var Antons sønn og tredje generasjon fiskehandler. Fra ei brygge på Ansnes startet Sivert selskapet «Hitramat». Her ble fiskemat laget for hånd, fiskekakene ble stekt i stekepanner og til sist fraktet ut til forbrukerne via kjøpmenn i hele distriktet. «Hitramat på alle fat» ble slagordet.

Champagne kommer fra Frankrike, parmesan fra itAlia oG krabbe kommer fra hitra
Hitrakrabben blir en kjent merkevare og et kvalitetsstempel

Anton Fjeldvær (i dag også kalt Krabb-Anton) tok over Hitramat fra sin far Sivert i 1978. Utover 90-tallet stiger etterspørselen etter Hitrakrabben og bedriften ekspanderer. I 2002 flyttet bedriften inn i nye tidsriktige lokaler på Hitra Fiskerihavn, i det som den dag i dag er Europas mest moderne fabrikk for taskekrabbe. Hitrakrabben er viden kjent for sin gode kvalitet og blitt et foretrukket produkt av krabbeelskere både i Norge og utenfor landets grenser.

Fra Adressevisen: Firmaets grunnlegger Sivert Fjeldvær drev oppkjøp og salting av sild og fisk i Lofotoen og leverte sine produkter til grossserer Chr. Johnsen i Trondheim. Tilfeldigvis spurte grossereren om skipper Fjeldvær hadde interesse av å kjøpe handelsstedet Ansnes som ved århundreskiftet nærmest var et konkursbo. Fjeldvær slo til og overtok Ansnes u 1903. Det stod da bare et naust og en gammel stuelån på stedet. Handel ble åpnet i stuelåna og i kjelleren under butikken var det både lager og litt annet - blant annet en ku. HitraMat sin forløper S. Fjeldvær var etablert og igang. Stedet hade også damskipekspedisjon. Kai ble bygget i 1912 og det var en stor dag for Ansnes da gamle "Frøya" for første gang la til kai. Omkring 1920 ble butikken flyttet fra låna og ned til nytt forretningsbygg nede på kaia. I 1967 stod et nytt betongbygg ferdig på stedet med fryserom, kjølerom og nytt fiskematkjøkken med kokemuligheter. Anton og sønnen Sivert mente dette var fremtidens salgsmåte for fisk og de startet tidlig med ekspremintering rundt vakumering av fisk. Dette skulle leveres som gryteferdig og oppskåret fisk i skiver.

tilbake til røttene...

Nå tar vi fram det gamle håndtverket igjen. Vårt nye høykvalitetsprodukt er spesielt utvalgte produkter som kun selges ferskt og da selvfølgelig bare i krabbesesongen. EKSTRA FINE finnes kun hos utvalgte fiskehandlere og hos MENY.

EKSTRA FINE er en serie med de aller beste krabbeproduktene
Hitrakrabbe er topp kvalitet og nå har vi plukket ut de aller beste produktene våre i en liten eksklusiv produktserie vi kaller "Ekstra Fine" som er fersk, håndrenset og kun PRIMA VARE midt i krabbesesongen.
Serien er kun tilgjengelig i krabbesesongen.

Disse produktene får du kun kjøpt når krabben er på sitt beste. Både produktene og butikkene er håndplukket for å sikre den aller beste kvaliteten.

Created By
Stein Olav Sivertsen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.