Loading

Lyhyt historia hemorauta-suplementointi

Kuten kaikissa maissa, suurteollisuus käsittelee lihatuotteita elintarviketeollisuudelle ja lopulta kuluttajille.

1970-luvulla tapahtui suuria muutoksia ympäristölainsäädäntöön ja jätehuoltoon. Tämä antoi teollisuudelle mahdollisuuden harkita jäämien uusia käyttötarkoituksia.

Jäännös voidaan hävittää tai muuttaa teollisesti lannoitteiksi, kuten usein tapahtui. Jotkut jäämät sisälsivät komponentteja, joita voitaisiin käsitellä paremmin.

Vaarallisten jätteiden käsittely

Yksi näistä oli punasolujen sisältö. Niinpä kehitettiin tekniikka, jolla hemoglobiini kerättiin ja hoidettiin tehokkaasti ja hygieenisesti.

Tuli mahdolliseksi kerätä, puhdistaa ja hoitaa hemoglobiinia ja plasmaa teollisesti. Tämä johti hemoglobiinijauheeseen, joka voitiin sertifioida elintarvikkeiden ainesosaksi ja myöhemmin myös ravintolisäksi.

Luonnollinen hemoglobiini sisältää hemorautaa, joka on tehokkain ja parhaiten siedetty hyödyllisen raudan lähde ihmisille. Ainoa toinen tyyppi, ei-hemorauta, löytyy kasveista ja kemiallisista / synteettisistä täydennysmuodoista

Korkealaatuinen raaka-aine

Hemorauta-täydennystabletteja esiintyi aluksi vain Skandinaviassa 70-luvulla. Niitä käytetään edelleen suurelta osin erinomaisen siedonn ja hyvän tehon ansiosta.

Nykyään kolmannen sukupolven hemoraudan täydentämisvalmisteita levitetään nopeasti kaikkialle maailmaan.

Luonnollinen hemoglobiini sisältää hemorautaa, joka on tärkein käyttökelpoinen rauta ihmiselle.

Hemorauta ja sen hyvät ominaisuudet tunnettiin hyvin lääketieteessä. Ensimmäisten tuotteiden seurauksena kliiniset tutkimukset osoittivat imeytymistä ja toleranssia. Hemorauta imeytyy helposti koko rakenteena, jolla on korkea biologinen hyötyosuus.

Ei-hemorauta on liuetettava ennen imeytymistä. Pienen imeytymisen vuoksi reaktiiviset vapaat rauta-ionit jäävät suolistoon, mikä aiheuttaa häiriöitä / haittavaikutuksia.

Lukuisia hemorauta-ravintolisiä on otettu käyttöön 1970-luvulta lähtien Skandinaviassa.

Huolimatta suuresta yleisestä käytöstä ei ole raportoitu vakavia haittavaikutuksia tai myrkytystä

Tämä rautamuoto on ollut ainutlaatuinen Skandinavialle, sillä tekniikka ja osaaminen ovat olemassa.

EU: n ja Yhdysvaltain FDA: n hyväksymän lisäksi kaikki OptiFer®-hemorautavalmisteet ovat Halal-sertifioituja.

Kroonikoille, kun raudan puute liittyy tautiin, tilanne voi olla kriittinen. Ennemmin tai myöhemmin lähes kaikki haittavaikutukset kehittyvät, mikä lopulta lopettaa elintärkeän hoidon.

Jäljelle jäävä perinteinen vaihtoehto on ollut suonensisäinen rauta, mikä on kallista, tuskallista ja hankalaa. Se aiheuttaa myös oksidatiivista stressiä elimistölle.

Nykyään yhä useammat lääkärit ja terveydenhuollon toimijat ympäri maailmaa ymmärtävät, että hemorautavalmisteet ovat turvallisia, taloudellisia, hyvin siedettyjä ja tehokkaita.

Created By
Michael Collan, NutriCare Division of MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by jarmoluk - "medications cure tablets" • Ben_Kerckx - "factory warehouse boxes" • Weipeng_Lin - "laboratory figure molecular biology"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.