Presentatie Van Luca Van Oort

Wie ben ik?

Naam: Luca Van Oort

Woonplaats: Geffen

Leeftijd: 11 jaar

Geboorteplaats: Veldhoven (Maxima Medisch Centrum)

Celebrale Parese:

Ik ben 11 weken te vroeg geboren en heb een hersenbloeding gehad nu heb ik Celebrale Parese (Spasticiteit) aan mijn benen en Spasmodische Torticollis (Dystonie) in mijn rechtervoet.

Geboortedatum: 20/08/05

Hobby┬┤s:

Scouting & Programmeren

Sport:

Scouting doe ik nu 2,5 jaar In Geffen

Overig:

Lievelingskleur: Rood

1 Zusje: Jenthe

Ik wil naar deze middelbare school: Maasland of Mondriaan

Created By
Luca Van Oort
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.