MIB Takeoff 2017 Scroll down

Wake-up call: de wereld verandert, wat zijn de kansen?

Ben erbij en stel je op de hoogte in deze 2 traps raket.

TRAP 1.

Rob Creemers,. TechnoTrend Watcher Donderdag 16 februari vanaf 15.00. In Slot Doddendael, Binnenweg 2, 6644 KD Ewijk (www.doddendael.nl) lees onder meer aanmelden via RCT.

TRAP 2.

Woensdagmiddag 15 maart 15:00 een MIB bijeenkomst. Waar sta jij over 5 jaar sparren met andere ondernemers volgens onderstaand programma. Uitnodiging volgt meer info hieronder.

Meer info: Leren van elkaar in een face to face masterclass met vragen die er toe doen!

Woensdagmiddag 15 maart 15:00 een MIB bijeenkomst waarin we in duo’s ingaan op de volgende vragen:

1 Korte schets van je onderneming, wat nu het onderscheidend vermogen is en de pijnpunten in je bedrijf

2 Waarom is dit onderscheidende vermogen over 3-5 jaar nog van toepassing?

3 Wat zijn nu de harde acties en veranderingen, die volgens jou (de ondernemer) nodig zijn?

4 Kosten die veranderingen moeite of geld of persoonlijke inspanning van anderen in het bedrijf. En waar zit dan de bottelneck?

5 Hoe ga je met de bottleneck om.

Totaal max. 15min. De highlights schrijft de gesprekspartner op en reflecteert op deantwoorden, met andere ideeën. Resultaat noteren. Ik ga er vanuit dat ik jullie allen zie op de RCT bijeenkomst van 16 februari en de MIB bijeenkomst op 15 maart!

Frisse start MIB

Aan het begin van 2017 maken we graag een nieuwe, frisse (door)start met Made-Inn-Betuwe. We grijpen deze frisse start aan om samen te kijken wat wij en onze bedrijven nodig hebben om de komende jaren nog sterker te staan.

Boven deze uitnodiging staat niet voor niets ‘Wake-up Call’. De wereld verandert razendsnel. Technologische ontwikkelingen en radicaal andere business modellen zorgen ervoor dat er nu en de komende jaren veel verandert in de industrie. Deze ontwikkelingen kun je zien als vervelend en negatief, je kunt ook kijken wat de kansen zijn. Wat kunnen we als Oostbetuwse bedrijven doen om deze kansen zo goed mogelijk te pakken? En wat zijn die kansen dan precies voor onze bedrijven?

De vraag is altijd hoeveel er van zo’n presentatie op een grote netwerkbijeenkomst blijft hangen. We nodigen jullie daarom graag uit voor deze ‘tweetrapsraket’:

Inschrijven Rob Creemers http://bit.ly/2l4Sovb

Namens Joost Bouman RCT Gelderland en MIB

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.