Dnevnik učenja - margareta h. -

CARE Curriculum(Quality Analysis and Impact&Review of European) ECEC / Individual country analyses

 • u dokumentu su predstavljeni rezulati upitnika o profesionalnom razvoju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u 10 europskih zemalja (Danska, Engleska, Finska, Njemačka, Grčka, Italija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal)
 • rezulati su prikazani kroz 6 tema, predstavljena je analiza svake države s početnim prikazom ECEC sisitema kako bi se pružio određeni kontekst
 • Danska
 • public (javni), non-public (privatni) vrtići
 • preschool teacher (odgojitelj): educirano osoblje koje radi u dječjem vrtiću
 • pedagoški asistent: nema fakultetsko obrazovanje
 • pedagog: za svu dob djece(jaslice,vrtići, predškolske grupe, odrasli, mladi, osobe smanjenih psihičkih i fizičkih sposobnosti)
 • Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelja
 • 2 razine obrazovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju: 1. odgojitelj, 2. pedagoški asistent
 • odgojitelj: razina fakulteteskog obrazovanja( prvosupnik-bachelor) socijalnog/pedagoškog obrazovanja, vrijeme studiranja( tri i pol godine na sveučilišnom fakultetu)
 • zahtjevi za upis na fakultet: a) general upper secondary diploma (gimnazija?), b) vocational training (stručna škola?) za social and helath care, c) specific upper secondary level qualifications(danski, engleski, društveni predmeti/znanosti), d) vocaional training as pedagogical assistant
 • Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog obrazovanja (reforma iz 2014. godine)
 • upisom na fakultet, prva godia studiranja je zajednička (početna), zatim se na sljedećoj godini odabire smjer (specijalizacija)
 • smjerovi: day care secor(dječji vrtić), škola-after school sector, pedagogija
 • studenti moraju razviti znanje i vještine potrebne za ECEC, susresti se s općim i specifičnim kompetencijama u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • nadležna područja: pedagoško okruženje i aktivnosti, profesija i društvo, socijaln oobrazovanje u praksi
 • predavanja se mogu pratiti preko interneta
 • sudenti s 5 godina relevantnog iskustva trebaju završiti samo 2 godine pripravništa, te na taj način amanjuju vrijeme studiranja na dvije i pol godine
 • Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište
 • in-service training (profesionalni razvoj na tržištu7 u radu) nije nabolje razvijen
 • mogućnost magisterija uz skraćeno radno vrijeme (pola radnog vremena)
 • uglavno sami studenti plaćaju studij, uz mogućnost da poslodavci plaćaju dio sudija
 • profesionalni razvoj često je organziran s vlastite strane, uz određene subvenicije koje nisu garantirane
 • organiziraju se kratki tečajevi, radionice, od strane različitih agencija, lokalnih vlasti, sindikata, sveučilišta i privatnih organizacija
 • kada je sudjelovanje obavezno, tečajevi se održavaju za vrijeme posla, toškove pokrivaju lokalne vlasti, vrtići ili škole
 • nema pravila vezanih uz javno financiranje profesionalnog razvoja za ECEC provoditelje
 • velike su varijacije od opiće do općine, te od godine do godine
 • Uloga i odgovornosti odgojitelja
 • svaki vrtić mora napraviti obrazovni kurikulum, koji je baziran na zahtijevima nacionalnog kurikuluma
 • kurikulum - opis vrićkih vrijednosti, pedagoških principa i koncepata učenja
 • metode i aktivnosti rebaju se temeljiti na teoriji, biti stručno podkrepljene i isprobane u praksi
 • voditelj vrtića odgovoran je za sastavljanje i kvalitetu kurikuluma
 • sukladno višem stupnju obrazovanja ECEC edukatora(odgojitelja), očekuje se da su sposobni sastaviti kurikulum(planirati, provesti i evaluirati pedagoške aktivnosti koje su ti mkurikulumom uključenje)
 • očekuje se dokumentacija i ocjenjivanje njihove uloge u pedagoškoj praksi, uz refleksiju na kvalitetu procesa učenja
 • odgovorni za implementaciju nacionalnog kurikuluma i postizanje određenog stupnja standarda koje zahtjeva zakonodavstvo
 • odgojitelji trebaju biti osposobljeni za rad na dječjem učenju, igri i razvoju, na temelju dokazanih teorija i zakona

ENGLESKA

 • Minimalni zahtjevi za odgojitelja:
 • Početna obuka + mentorstvo
 • Srednja škola + dvije godine radnog iskustva u ECEC
 • Childminder – brine za djecu kod sebe više od dva sata dnevno, mora biti registriran (Ofsted), mnogi nisu
 • 1.Qualified Teacher Status (QTS)
 • 2.Early Years Professional Status- the National College of Teaching and Leadership, jedna godina,
 • 3.Early Years Teacher Status
 • 4. other level 6 (bachelor)- 3, 4 godine
 • full time students(redoviti studnti): praksa (in ECEC centre/vrtiću) : 160 days (32 weeks) for a four-year undergraduate programme; 120 days (24 weeks) for a three-year undergraduate programme or graduate (universitybased) route;
 • placements should take place in at least two schools or early year’s settings and include at least two weeks in a school in key stage 1.“ str. 44
 • Uloga i odgovornosti odgojitelja: jezik i komunikacija, tjelesno zdravstvena kultura, osobni, socijalni i emocionalni razvoj, pismenost, matematika, otkrivanje svijeta, umjetnost, zadovoljavanje individualnih potreba i interesa svakog djeteta
 • Profesionalni razvoj varira i nema veliku potporu središnje vlade
 • Early Years Worker (two years post compulsory schooling
 • Early Years Teacher (degree) – nema status kvalificiranog učitelja ( za primary and secondary school)

FINSKA

 • Pravo na pre-primary education (700 sati), besplatno
 • ECEC educators (dužni sudjelovati u „in-service trainings“ svaki dan- od 3 do 10 dana u godini): 1. day care educators (1 – 6 godina) – najmanje „a secondary degree in the social welfare and health care fields“ 2.pre-primary (kindergarten) teachers – prvostupnik ili magistar, dvije godine studija u 4 dijela, autonomija, samorefleksija, odgovornost, spremnost na izazove i promjene, cjeloživotno učenje 3. primary school teachers – magisterij
 • Neki vrtići sudjeluju u „research projects and professional intervention programmes“.
 • Uloga i odgovornosti odgojitelja: odgovorni, osjetljivi i sposobni reagirati na dječje potrebe, svjesni dječjeg razvoja i načina učenja, glavna uloga u poticanju učenja prema osobnim interesima i potrebama djece, planiranje, implementiranje i procjenjivanje aktivnosti koje vode do razvoja emocija, vještina i znanja svakog pojedinog djeteta, ali i grupe u cjelini

NJEMAČKA

 • 1. child care worker - upper secondary school (trainings samo u nekim federalnim državama)
 • 2. educators- državni stručni programi (2, 3 godine + razlika u stručnom ispitu),
 • 3. social pedagogues or childhood pedagogues – prvostupnici (3, 4 godine)
 • Najviše je preschool teachers/ educators-> stručna škola za socijalnu pedagogoiju, treća godina stažiranje, obavezan stručni ispit.
 • Postoje i srednje škole za socijalni rad, slično obrazovanje, mogu raditi i u savjetodavnim centrima i u bolnicama.
 • Postoje razlike u stručnom osposobljavanju između 16 federalnih država.
 • Svaka država odlučuje o svom kurikulumu, ali naravno da polaze od sličnih načela

GRČKA

 • 2 sustava: 1. infant/child care centres (do 4 godine)
 • a) Early childhood educators – 4 godine studija na Technological Educational Institute's (TEI) department of early childhood education and care (Centres of Higher Technical and Vocational Education) -> zadnji semestar je praksa i znanstveni rad
 • b) Early childhood educator assistant – sličan sadržaj obrazovanja, ali dvije godine srednje škole, kasnije mogu biti specijalizirani kao assistant early childhood educator, assistant baby nurse, welfare caretaker, social caregiver, or caretaker of children with special needs – taj stupanj se može steći u nekoliko institucija
 • 2. kindergartens (od 5 do 6 godine kada kreću u primary school)
 • TEI organizira neke seminare i konferencije, ali nisu svi dostupni za sve. Samo neke općine financiraju sudjelovanje na seminarima.
 • Omogućeno je četiri mjeseca za inicijalni pre-service training za nove odgojitelje.
 • Studij je orijentiran na metode, projekte, igru i pedagoške pristupe (npr. Reggio Emilia pristup). Nema Nacionalnog kurikuluma, razvijenih strategija i koncepata.
 • Kako bi proširili svoje znanje odgojitelji se moraju uključivati u razna istraživanja i događanja. Nema pokazatelja standarda kvalitete, niti kako ih ostvariti.
 • Kindergartens imaju Nacionalni kurikulum od 2004. godine, a obnovljen je 2011. Tada je prvi put prepoznata profesija koja ima temeljna znanja koja su potrebna kako bi se kurikularna načela implementirala u rad. (holistički pristup) Tijekom studija studenti su dužni uz mentora napraviti program koji slijedi smjernice kurikuluma.

ITALIJA

 • Nidi d’infanzia (nursery schools)- do treće godine, općine i regije, educatori (three year bachelor’s degree)
 • Scuole dell’infanzia (preschool)- 3-6 godine, vlada, insegnanti (five-year university degrees)
 • nema asistenata
 • Primary school – 5 godina
 • Pre-service professional development – škole i državni fakulteti
 • In-service professional development – organizirano na lokalnoj i regionalnoj razini
 • Teži se „bachelor’s degree in education or a high school (five-year) diploma“, iako još ima onih sa tri godine srednje škole.
 • Od 2010. može se završiti 5 godina, tako bi mogli raditi s djecom od treće do jedanaeste godine, znači i u osnovnim školama (single-degree course). Na drugoj godini počinje praksa.
 • Three-year university course – dužni su obaviti praksu na drugoj i trećoj godini (svako sveučilište odlučuje koliko je potrebno sati odraditi)
 • Završni ispit – VIVA (završni radi i obrana) -> Qualified Teacher Status for preschools and primary schools
 • Praksa je obavezna i fokusira se na integraciju teorije u praksu.
 • Postoji poseban program za one koji žele raditi s djecom s teškoćama u razvoju (dodatnih 60 ECTS ako su na petogodišnjem studiju).
 • Oni koji rade u jaslicama su manje kvalificirani i imaju niže plaće -> teži se izjednačavanju
 • In-service professional development -> dužnost i pravo, povezano s lokalnom zajednicom, organiziraju se projekti i akcijska istraživanja
 • Pedagogical coordinators- važna uloga u in service trainings za odgojitelje
 • Profesionalni razvoj odgojitelja pokazuje važnost već od 1970-ih i 1980- ih.
 • Uloga i odgovornosti: visoko motivirani odgojitelji, povezanost kulture i znanja, suradnja, timski rad, emocionalna dobrobit djeteta, Montessori, Agazzi, djeca su subjekti vlastitog razvoja
 • dokumentiranje dječjeg iskustva i reakcija odgojitelja -> samorefleksija, napredak

NIZOZEMSKA

 • 1. Day care centres- do četvrte godine
 • 2. Preschool – od 3o mj. do četvrte godine
 • Vrtići su pri osnovnim školama i obavezno je pohađanje od četvrte do šeste godine.
 • Najmanji obrazovni stupanj – srednja strukovna škola, od 16. godine, program traje 3-4 godine
 • kindergarten teacher – bachelor's degree
 • „To enter a university bachelor's degree programme, students must have completed senior general school (five years, called HAVO), pre-university education (six years, called VWO), or four years of intermediate vocational training.“ str. 93
 • Mnoge organizacije nude „post-graduate and in-service trainings such as course work, conferences and video-interaction trainings“.
 • Pre-service trainings počinju u srednjoj školi, pod vodstvom Ministarstva obrazovanja.
 • Teži se da in-service trainings postanu dio profesionalnog cjeloživotnog razvoja.
 • Uloga i odgovornost: day care centeres nemaju nacionalni kurikulum, ali vode se smjernicama (emocionalne kompetencije, autonomija, socijalne i kognitivne kompetencije)
 • vrtići su dio osnovnih škola (do 12 godine) -> steći znanja, vještine i kompetencije

PORTUGAL

 • 1. crèche (do treće godine) – teachers + asistenti sa srednjom školom i 180 sati tečaja
 • 2. preschool (od 3 do 5)
 • Odgojitelji moraju imati master's degree (4- 4,5 godina) , ali ne i za dojenčad.
 • Pre-service trainings su osigurani svima.
 • In-service trainings su vođeni na nacionalnoj razini, ali nisu prilagođeni za rani odgoj.
 • Od 2011. Godine Ministarstvo obrazovanja ističe kako treba povezati rani odgoj i obrazovanje s osnovno školskim obrazovanjem.

POLJSKA

 • Puno različitih institucija ECEC, malo djece uključeno, ali trenutno u porastu.
 • 1.Od 2o. tjedna do treće godine - nurseries, kids clubs (day care centres), day care providers (individual day care providers), nannies.
 • U nurseries i kids club moraju biti „nurse, midwife, childminder, kindergarten teacher, lower primary school teacher, or school counsellor“ ili 12 godišnje školovanje +2 godine rada s djecom+ 280 sati prakse uz mentorstvo.
 • In-service training – individualno
 • Partnerstvo s roditeljima, uvjeti kao kod kuće, učenje kroz igru
 • 2. Od treće do šeste godine - Bachelor degree ili master degree u području ECEC
 • Osnovni pre-service training sastoji se od 3 modula: jezik, matematika, znanost; psihologija i pedagogija; didaktičke metode, kurikulum, holistički pristup...
 • In-service training – nije regulirano, sve veća potreba za cjeloživotnim obrazovanjem, nije nužno, ali nosi neke dobiti.
 • Uloga i odgovornosti određene prema tri dokumenta, jedan od njih je i Nacionalni kurikulum.

NORVEŠKA

 • Djeca s navršenih 6 godina upisuju osnovnu školu.
 • Zahtijeva se da ravnatelji i pedagozi budu obrazovani na stupnju odgojitelja. Samo je jedna trećina tako educirana.
 • Asistenti - child and youth-workers from upper secondary school
 • Kindergarten teacher – 3 godine studija, bachelor degree
 • Master degree – potrebna znanja iz obrazovne politike u Norveškoj, organizacije i menadžmenta, holističkog razvoja djeteta... (od 2013.) -> pedagogija je dio svakog područja
 • Praksa od min. 100 dana je obavezna na trećoj godini studija.
 • Uloga i odgovornosti: multidisciplinarni i interdisciplinarni pristup, eksperimentalne aktivnosti
 • jedan odgojitelj na 7-9 djece do treće godine, 14-18 djece od treće godine
 • in-service training – ovisi o Ministarstvu obrazovanja, organizirani na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama, mogu biti pod vodstvom udruga, visokih institucija.

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO)

Policy # politics

 • policy: is a deliberate system of principles to guide decisions and achieve rational outcomes. A policy is a statement of intent, and is implemented as a procedure or protocol
 • Politics is the process of making decisions applying to all members of each group

Early education

 • Early childhood education (ECE; also nursery education) is a branch of education theory which relates to the teaching of young children (formally and informally) up until the age of about eight
 • often focuses on learning through play, based on the research and philosophy of Jean Piaget, which posits that play meets the physical, intellectual, language, emotional and social needs (PILES) of children

Preschool education

 • A preschool education (also nursery school, pre-primary school, kindergarten outside the US and UK) is an educational establishment or learning to children between the ages of three and five, prior to the commencement of compulsory education at primary school.

Kompetencija

 • kup povezanih znanja, stavova, vještina i drugih osobnih karakteristika koji utječe na glavni dio nečijeg posla
 • Glavne komponente kompetencije uključuju: Sposobnosti, stavove ponašanje, znanje, osobnost, vještine
 • Sposobnosti uključuju: kompetentno poznavanje upravljanja projektima
 • Znanje i razumijevanje materije koje voditelj projekta donosi u projekt
 • Osobna Kompetencija: ključne karakteristike - osobnosti na kojima se temelji mogućnost neke osobe da sudjeluje na projektu
 • One uključuju: ponašanje, motive, crte karaktera, stavove i samospoznaju koja osobi omogućava da uspješno upravlja projektom
 • http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=32639

Teacher in Europe - Main Trends, Issues and Challenges // Učitelji u Europi - glavni trendovi, pitanja i izazovi

 • naziv učitelji
 • : sve osobe odgovorne za poučavanje i učenje do završetka srednjeg obrazovanja / prema preporuci o statusu učitelja iz 1966. godine/
 • temelj obrazovne reforme: dokument Lisabon strategy -osiguranje EU kompetitivnosti, kretanje prema "društvu znanja"
 • dokument "Working together for growth and jobs - a new start for the Lisabon strategy" : važnost sve efikasnijeg invenstiranja u ljudski kapital izgradnjom, održavanjem, osuvrenjivanjem vještina radne snage, podizanjem razina obratovanja, cjeloživotnim obrazovanjem, povećanim ulaganjem u usavršavanje
 • prije se pitanje kvalitete učitelja promatralo samo na nacionalnoj razini
 • 5 glavnih smjerova djelovanja: podržavanje prenosivosti obrazovnih kvalifikacija uz pomoć Europskog kvalifikacijskog okvira, uvođenje koncepta ključnih kompetencija koje treba postići na svim razinama obrazovanja, uspostavljanje sveobuhvatnog programa za obrazovnu suradnju "Lifelong Learning program", harmonizacija europskog prostora visokog obrazovanja, povećanje kvalitete učitelja na svim razinama obrazovanja
 • Uloga učitelja u kvalitetnom obrazovanju
 • istraživanja - kvaliteta učitelja je značajno i pozitivno povezana s učeničkim postignućima
 • studije: "Teacher matter - attracting, developing and retaining effective teachers", "HOw the world is best preforming school systems come out on top", studija Johna Hattiea (meta analiza o kvaliteti učitelja) - osobne varijable učenika 50%, učinak učitelja 30%, činitelji (dom, vršnjaci, škola) 5 do 10 %
 • Europska komisija na tri načina pridonosi obrazovnoj suradnji u području usavršavanja učitelja
 • 1. prenošenje strateških preporuka zemljama (Common European Principles for Teacher Competence and Qualifications)
 • 2. pokretanje stručnih radnih skupina koje proučavaju glavne trendove i prate implementaciju inicijativa obrazovnih politika / Tematska mreža o obrazovanju učitelja u Europi / TUNING -tempus projekt, sudjelovanje 107 sveučilišta Europe, s ciljem da se ponudi konkretan pristup implementaciji Bolonjskog procesa
 • 3. pokretanje krovnih programa kojima je cilj razvijanje novihobrazovnih praksi (program cjeloživotnog učenja) / visoko obrazovanje - Socrates, Erasmus/ strukovno obrazovanje - Leonardo da Vinci/ suradnja učitelja i škola - Comenius/ obrazovanje odraslih - grundtvig
 • Udruge: ATEE (cilj povećanje kvalitete obrazovanja učitelja u Europi, pružanje podrške profesionalnom razvoju učitelja na svima razinama), ENTEP i TEPE ( udruge usredotočene na razvoj i savjetovanje u politikama obrazovanja učitelja)
 • sindikalna organizacija /ETUCE/ European trade union committee for education
 • Učiteljska pitanja
 • 1. odabir i zadržavanje učitelja u zanimanju
 • nadzastupljenost žena u primarnom i sekundarnom obrazovanju, neravnomjerna distribucija učitelja u različitim dobnim skupinama, rano umirovljenje - mogućnost nedostatka kvalificiranih učitelja - mjere: osiguranje ulaska najsposobnijih pojedinaca u inicijalno obrazovanje učitelja
 • 2. Kompetencije i profili
 • pomak od bavljenja sadržajem predmeta na upravljanje procesom učenja i uspješno reagiranje na potrebe učenja svakog pojedinog učenika
 • vještine potrebne za poučavanje u multikulturnom okruženju, za uspješnu integraciju učenika s posebnim potrebama, vještine za profesionalnu orijentaciju, timski rad, sudjelovanje u upravljanju i vođenju škole
 • 3. Inicijalno obrazovanje učitelja
 • univerizacija inicijalnog obrazovanja
 • MA kvalifikacije preduvjet za ulaz u učiteljsko zanimanje
 • izazov dualnos između inicijalnog obrazovanja učitelja za osnovnu školu i srednju školu // različita percepcija učitelja o svojoj prefesionalnoj ulozi i identitetu
 • 4. Uvođenje u zanimanje i profesionalni razvoj
 • koherentni kontinuum razvoja učitelja
 • potreba za učinkovitijom profesionalnom socijalizacijom i povećanjem razine kompetencija
 • uspješna profesionalna socijalizacija učitelja početnika ovisi o 4 sastavnice sustava podrške ( kvaliteti mentorstav, dostupnosti obrazovnih stručnjaka, kvaliteti škole kao zajednice
 • 5. Osiguranje kvalitete i profesionalizacija
 • postavlja se pitanje isporučuju li visokoškolske institucije očekivane visokoškolske studijske programe
 • proces savjetuje i ndgleda ENQA
 • malen je broj zemalja koji primjenjuje specifične propise za vrednovanje inicijalnog obrazovanja učitelja

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.