Loading

Wel of geen fan van Erdogan?

Huidig president Recep Tayyip Erdogan heeft de Turkse presidentverkiezingen gewonnen. Wie is deze Turkse leider, waarom wordt hij geliefd en waarom wordt hij gehaat?

PRO ERDOGAN

  • De economie in Turkije groeide onder Erdogan. De bouw van scholen, ziekenhuizen, wegen, vliegvelden en winkelcentra maakte het leven voor heel wat Turken beter.
  • Onder Erdogans regering krijgen de Koerden meer rechten en verbetert ook de positie van andere minderheden. Erdogan gaat onderhandelingen aan met de leider van het PKK (de Koerdische Arbeiderspartij) en dat levert in 2013 een wapenstilstand op. Maar in aanloop naar de afgelopen verkiezingen laaide het conflict terug op.
  • Erdogan schafte de doodstraf af.
  • Erdogan ijvert voor de emancipatie van het achtergestelde, erg gelovige deel van de bevolking.

CONTRA ERDOGAN

  • De Turkse regering onderdrukt de mensen met kritiek op het beleid: de politieke oppositie en journalisten bijvoorbeeld. Naar schatting zitten er in Turkije 150 journalisten opgesloten. Erdogan trekt hoe langer hoe meer de macht naar zich toe, zijn tegenstanders noemen hem een dictator, dat is iemand die alle macht binnen een samenleving naar zich toe trekt en andersdenkenden onderdrukt en opsluit.
  • Economen voorspellen dat de economie in Turkije er niet goed voor staat. Voor Erdogan was dat de belangrijkste reden om de verkiezingen anderhalf jaar te vervroegen en zijn kiezers niet te verliezen door een slechtere economie.
  • De polarisatie (het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen) in Turkije wordt steeds groter. Het land bestond al uit twee helften: de ene vóór Erdogan, de andere erg tegen.
  • Erdogan schafte de functie van eerste minister af. Vanaf nu benoemt de president (hijzelf dus) de ministers en vicepresidenten, zonder inspraak van het parlement. De president zit voortaan de ministerraad voor. Hij kan zelf wetten maken, beslissen waar het geld naartoe gaat, ministers benoemen en ontslaan. En de hele regering moet voortaan rechtstreeks rapporteren aan de president. Door deze nieuwe grondwet kan hij nog zeker acht jaar president blijven, terwijl hij nu al van 2003 aan de macht is.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.